Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 45 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Savez vojvođanskih Mađara

...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

SPO-DHSS

...

Aleksandar Čotrić

Srpska napredna stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove
...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Žika Gojković

Srpska napredna stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Miodrag Stojković

Demokratska stranka
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka

Liberalno demokratska partija

...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija

Samostalni poslanici

...

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije

Zajedno za Srbiju

...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka