Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodnih poslanika.

  Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.

  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 148 narodni poslanik i da imamo uslove za nastavak rada.

  Nastavljamo rad i prelazimo na odlučivanje o tačkama od 16. do 27. dnevnog reda sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

  Tačka 16. je prva za glasanje.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca, za Projekat izgradnje autoputa E-763 deonica Surčin – Obrenovac, između Vlade Republike Srbije, koje predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i Kineske Eksport-import banke, kao Zajmodavca, u načelu.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 163, protiv – niko, uzdržan – jedan.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona, u načelu.

  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Saša Radulović i poslanička grupa Demokratska stranka.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.

  Pošto smo završili sa odlučivanjem o amandmanima.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca, za Projekat izgradnje autoputa E-763 deonica Surčin – Obrenovac, između Vlade Republike Srbije, koje predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i Kineske Eksport-import banke, kao Zajmodavca u celini.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 165, protiv – niko, uzdržano – dva, nisu glasala devet poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekt autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 147, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona, u načelu.

  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Saša Radulović i poslanička grupa Demokratska stranka.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – jedan, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

  Pošto smo završili sa odlučivanjem o amandmanima.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje projekt autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 148, protiv – dva, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazum o zajmu ( Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u načelu.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 27 poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona, u načelu.

  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, Saša Radulović i poslanička grupa Demokratska stranka.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

  Narodni poslanik Vladimir Đurić podneo je amandman kojim predlaže da se posle člana 2. dodan novi član 2a.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.

  Stavljam na glasanje amandman.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.

  Pošto smo završili sa odlučivanjem o amandmanima.

  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazum o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 149, protiv – dva, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

  Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i član 53. Stav 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 23/01-SUS, 20/09 i 55/13-US), u celini.

  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 146, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 poslanika.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova, usvojila Predlog autentičnog tumačenja.

  Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, broj 106/15), u celini.

  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – šest, uzdržanih – nema, nije glasalo 23.

  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, u celini.

  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, u celini.

  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 24.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, donela Odluku o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.

  Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – četiri, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.

  Stavljam na glasanje Predlog da se za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije, na period od pet godina, izabere kandidat Čedomir Radojčić.

  Zaključujem glasanje: za – 147, protiv – tri, uzdržan – jedan, nije glasalo 25

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Čedomir Radojčića za člana Saveta komisije za zaštitu konkurencije.

  Čestitam izabranom kandidatu i želim mu puno uspeha u radu.

  Prelazimo na IZBOR ČLANOVA SAVETA REGULARNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE SA LISTA KANDIDATA KOJE SU PODNELI OVLAŠĆENI PREDLAGAČI.

  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece.

  Kandidati su Radoje Kujović i Radoslav Nikolić.

  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoje Kujović.

  Zaključujem glasanje : za – 146, protiv – tri, uzdržana – tri, nisu glasala 24.

  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere Radoslav Nikolić.

  Zaključujem glasanje : za – tri, protiv – jedan, uzdržana – dva, nije glasalo 170.

  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita deca izabrala Radoja Kujovića.

  Pristupamo glasanju o kandidatima za izbor jednog člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji.

  Kandidati su prof. dr Vladimir Tomašević i Goran Petrović.

  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere prof. dr Vladimir Tomašević.

  Zaključujem glasanje : za – dva, protiv – jedan, uzdržana – dva, nije glasalo 171.

  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabere Goran Petrović.

  Zaključujem glasanje : za – 146, protiv – dva, uzdržana – dva.

  Konstatujem da je Narodna skupština, polazeći od broja dobijenih glasova, za člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije na predlog univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji izabrala Gorana Petrovića.

  Pošto smo završili glasanje i izabrali članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači, dozvolite da im, u vaše i u svoje ime, čestitam na izboru i poželim uspešan rad.

  Sada biramo ČLANA ODBORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE, SA LISTE KANDIDATA KOJU JE PODNEO ODBOR ZA ADMINISTRATIVNO-BUDŽETSKA I MANDATNO-IMUNITETSKA PITANJA

  Prelazimo na odlučivanje.

  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na period od četiri godine, izabere kandidat Danica Marinković.

  Zaključujem glasanje: za – 164, protiv – šest, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Danicu Marinković za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije.

  Hvala.

  Stavljam na glasanje predlog da se za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na period od četiri godine, izabere kandidat Miodrag Skulić.

  To je povučeno. Ne znam zašto službe to ne prate.

  Zanemarite ovo, ovo je greška službe, jer je juče, i usmeno i pismeno, na vreme povučen predlog poslaničke grupe SRS.

  Čestitam izabranom kandidatu, u svoje i u vaše ime, i želim mu puno uspeha u radu.

  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.

  Zaključujem glasanje: za – 151, protiv – niko, uzdržanih – nema.

  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

  Hvala.

  Ovim smo glasanje završili.

  Nastavljamo današnji rad u skladu sa Poslovnikom, pošto kaže da mora odmah na početku, a to je moje pitanje da li neko od ovlašćenih predstavnika ili predstavnika želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Javite se molim vas.

  (Marko Đurišić, s mesta: Povreda Poslovnika.)

  Izvolite Đurišiću.