Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.
  Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, Jovo Ostojić, Sreto Perić, Marina Ristić, Milorad Mirčić, LJiljana Mihajlović, Momčilo Mandić, Marko Milenković, Tomislav LJubenović, Nikola Savić, Miroslava Stanković Đuričić, Nemanja Šarović, Aleksandra Belačić, Dubravko Bojić, Miljan Damnjanović, Božidar Delić, Nataša Jovanović, Petar Jojić, Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, Dragan Vesović, prof. dr Miladin Ševarlić, Marijan Rističević, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Zoran Živković i Saša Radulović.
  Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić, dr Dragan Vesović i prof. dr Miladin Ševarlić, zajedno mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Gordana Čomić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović, i zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović, narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Napokon.
  Gospodine Milićeviću, ja bih vas zamolio da nam kažete koliko još mi uopšte imamo vremena za ovu raspravu u pojedinostima, pošto ste ovo sve spojili? Pa, bismo hteli malo da isparcelišemo, imamo još 13 zakona, da se ne bi desio onaj skandal kao prošli put, da ste za četiri zakona samo čitali imena podnosilaca amandmana. Ako nije problem, evo ja ću da nastavim po amandmanu, a vi tu izračunajte da bismo mi znali koliko imamo da podelimo, jer imamo važnije zakona u nastavku.
  U pravu si, ja znam da sam pametan. To je opšte poznata stvar.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Izvolite vi po amandmanu.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Hvali me čovek, kako da ga uvredim. Ne mogu da ga uvredim, tvoj zemljak.
  Zašto smo podneli amandman na član prvi? Zato što sve što se ovim predlogom zakona u članu 1. menja, to već postoji. Znači, to već postoji. Ovaj član se odnosi na definicije. Znači, svi rizici koji postoje na finansijskom tržištu su već definisani, kreditni, finansijski, robni, itd. Tako da je ovo nepotrebno da se menja. Ali, moramo da kažemo zašto se menja.
  Menja se onom nemuštom terminologijom, jer ovaj osnovni tekst zakona, pa i ove izmene i dopune su neuspeli prepis, prevod koji je vrlo loš. Vrlo loš. Ali, ni ove izmene neće da naprave neku štetu Republici Srbiji. Zašto? Zato što ovo tržište gotovo da ne postoji. Odmah da vam skrenem pažnju, ovo nije zakon samo o hartijama od vrednosti, nego o finansijskim instrumentima. Ovde se vežbaju ovi novi naši brokeri, dileri, itd, računaju da… Nemamo vremena.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme, hvala.
  Podnosilac, Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Mi smo predložili brisanje ovoga člana, kao i svih ostalih članova ovoga zakona iz prostog razloga, prvo što mislimo da ne postoji tržište kapitala u Srbiji, to je jedan veliki problem.
  Drugo, donošenjem jednoga zakona i samim regulisanjem i intervenisanjem na tržištu kapitala vi ne možete da pokrenete tržište kapitala i ne možete da pokrenete ni privredu, niti privredne cikluse, već to morate merama ekonomske politike. Tako da, samim tim besmisleni su i razlozi u obrazloženju ovoga zakona i prosto moramo reagovati, moramo vam odgovoriti na način na koji se vi odnosite prema opoziciji, odnosno prema uopšte zakonodavnom telu Republike Srbije.
  Evo, drugi put menjamo ovaj zakon za godinu dana. Vi ga donosite po uzbranom postupku i stavljate sa 27 tačaka dnevnog reda, a čak i to tržište koje ne postoji, ne želite da uradite na jedan celovitiji malo način, a naravno ima tu raznih interesa kojima ne odgovora da se to uradi, već žele da berzansko tržište ostane nerazvijeno, pa tako recimo banke, pre svega poslovne banke u inostranom vlasništvu, imaju veliki interes da ova pravila igre ostanu neregulisana i da stanje ostane ovako kako jeste, i prosto vi zabijate glavu u pesak. Tako da, donosite određene izmene koje i nisu toliko možda loše, ali ne regulišete na celokupan način i na celovit način i zbog toga smo mi protiv ovog člana, odnosno ovog zakona.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Saša Radulović, podnosilac.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Hvala predsedavajuća.
  Skupština radi od deset sati. Zaposleni su došli već u osam. Kršimo Zakon o radu, četrnaesti sat rada za zaposlene u Skupštini. I nije pitanje poslanika nego pitanje ljudi koji ovde rade ovoliko vremena. Do kog člana ste mislili, odnosno do kog zakona imate prolazno vreme danas da držite raspravu?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Da li želite o amandmanu da govorite ili želite da zabavljate narod?

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Zahtevam da prestanemo da kršimo Zakon o radu i prava i prekinite raspravu.