Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Primili ste amandmane na Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima koji su podneli poslanici.
  Primili ste izveštaje nadležnih odbora kao i mišljenje Vlade.
  Pošto je Skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su poslanik Branka Stamenković, poslanik Zoran Živković, zajedno poslanici Nataša Jovanović, Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.
  Reč ima Zoran Živković.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Javnosti radi, radi se o zakonu, čija je ideja da se produži globa koju građani Srbije plaćaju za javni servis od četiri milijarde dinara za sledeću godinu, a da bi mogle da se prenose vanredne konferencije za štampu i sve druge specifične emisije koje su deo radne terapije koja se sprovodi da bismo imali bolju vladu nego što je Vlada na nervnoj bazi koju danas imamo.
  Amandman koji sam podneo ima magičnu rečenicu – briše se, a razlozi su potpuno novi, jer zloupotrebom postupka predlaganja zakona bez mogućnosti da se narodni poslanici upoznaju sa predloženim tekstom, a to je jedini način da se o predlozima vodi kompetentan rasprava, aktuelni režim najgrublje urušava sve principe parlamentarizma. Na taj način osim što se poništavaju još uvek krhki demokratski principi parlamentarnog života, uništava se svaka mogućnost da se Srbiji obezbedi prosperitetna budućnost koja je jedino moguća kroz poštovanje Ustava, zakona i demokratskih načela savremene civilizacije.
  Zakoni doneti ovakvom procedurom ne donose nikakvo dobro našoj državi i građanima. Ovde je situacija dokazana na četiri milijarde načina.
  Znači, dok su bile neke normalne vlade, recimo, ta prva postpetooktobarska, prva odluka te vlade je bila da se smeni tadašnji šef službe bezbednosti, a druga odluka da se ukine taksa na brojilo kojim se plaćala TV pretplata. I nije bilo TV pretplate dok su normalne vlasti. Ko je to sve posle uvodio, dizao, spuštao? Tako je, tako je. Tri godine nije bila taksa, jer postoji način da se to finansira. Ako ne zna aktuelno rukovodstvo, neka dovede magične umove iz Pink televizije, Hepi televizije, i drugih televizija koje navodno samoprofitno posluju.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme.

  Nataša Jovanović ima reč.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Saša Radulović.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Građani Republike Srbije znaju da je premijer Aleksandar Vučić obećao da će ukinuti pretplatu na RTS. I naravno, pretplatu je vrlo brzo zamenio sa taksom, kojoj sada ovim izmenama zakona u stvari produžavamo rok da se ovo dalje nastavi.
  Znači, još jedan od primera obećanja koja nisu ispunjena, odnosno urađeno je upravo dijametralno suprotno od onoga što je premijer obećao.
  Naravno, RTS treba da se finansira iz budžeta. Nama je potreban javni servis, ali uz to mora da ide odgovornost. Ta odgovornost polazi od uvođenja reda u samom RTS-u. Moramo da uradimo i sistematizacije radnih mesta, da uradimo i ocenu na koji način se troše pare. Moramo takođe da vidimo kakav se program emituje, da imamo elementarne fer odnose u politici npr. za vreme izbora u predizbornoj kampanji, znači, neke osnovne stvari što se tiče reda u RTS-u moraju biti uvedene, kako bi onda poreski obveznici mogli da finansiraju RTS.
  Ovaj način preko računa za struju je duboko pogrešan. Ne finansira se RTS na ispravan način. Potrebno je promeniti način finansiranja, ovo kako se sada radi treba jednostavno ukinuti. Pokret DJB će, kao što je poslanica Gojković kaže, kada dođemo na vlast, ukinućemo i pretplatu i taksu, RTS će se finansirati iz budžeta, ali će biti uveden red i znaće se tačno na šta se novac troši.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Đukanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala.
  Ja sam fasciniran količinom neznanja koje se ovde malopre manifestovalo. Prvo, sam predlagač kaže – mi smo ukinuli pretplatu. Ja se izvinjavam, a kako se onda finansiralo? Pa, finansiralo se iz budžeta.
  Prvo, moramo da napravimo razliku između državne televizije i javnog servisa. Vi ste donosili zakon da to bude javni servis. Javni servis finansiraju građani i to najdirektnije. Državna televizija je nešto što se finansira iz budžeta Vlade.
  Nemam ništa protiv, samo nemojte da obmanjujete građane. Da li se finansiralo iz budžeta ili iz neke takse i pretplate, opet građani finansiraju, taj budžet pune građani iz poreza. Prema tome, kako god okrenete, građani finansiraju televiziju. Možda vi želite da je ukinete. Možda vi imate želju da ukinete RTS. Nemam ništa protiv. Evo, na referendumu, pa možda građani da glasaju da ukinu RTS. Ja moram da priznam, vrlo sam razočaran njihovim programom. Lično mislim da im je program, posebno informativni, prilično loš. A, inače su uglavnom sve vaši kadrovi.
  Sad, kako ste vi to finansirali, kako ste obezbeđivali RTS? Tako što ste sve svoje partijske kadrove tamo pozapošljavali, a druge strane ste one bivše, iz Miloševićevog perioda otpustili, pa su ljudi svi dobili radne sporove, pa smo morali višemilionske naknade da im platimo zato što ste to radili tako kao što ste radili kao hajduci. Em ste i direktora RTS-a prebili i zapalili tu istu televiziju. Tako je, sram vas bilo!
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poslaniče…
  (Zoran Živković, s mesta: Smirite ovog debelog tamo!)
  Samo nemojte vi da govorite kako ću voditi sednicu. Vi se meni obraćajte, molim vas.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Đukanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Ja vas molim, predsedavajuća, one koji zagovaraju nasilje i batine da opomenete.
  Što se tiče RTS, izaberite i kažite građanima – građani, hoćete li da se ukine RTS ili hoćete da ga imamo? Ako hoćete da ga imamo, onda postoje dva načina finansiranja – ili da ga građani direktno plaćaju ili da ga plaćamo iz budžeta, to je onda državna televizija, a opet to građani finansiraju, jer građani pune budžet.
  Što se tiče neke druge televizije koja je ovde pomenuta, pa u vaše vreme vi ste pravili tu televiziju. Bezmalo ste montirali priloge na toj televiziji. Ima jedan poslanik iz opozicije koji se čak hvali da je pravio tu televiziju. O čemu mi pričamo ovde? Pa, vi ste kreatori takvog programa koji je danas na toj televiziji.
  Prema tome, zaista nema nikakvog smisla da napadate i pljujete ono što ste vi stvorili. To je zaista ružno. I mislim da je prema toj televiziji nepravedno, jer ako je neko napravio tu televiziju i vinuo je u nebesa, između ostalog, to ste bili vi i vaši kadrovi. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima ministar Vukosavljević. Izvolite.