Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Samo da obavestim narodne poslanike, podnosioce amandmana da su iscrpeli pravo da se javljaju kao podnosioci amandmana u trajanju od dva minuta.
  Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić, mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na Glavu II, naziv iznad člana 4. i član 4. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane su u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 7. i član 7. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane su u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 8. i član 8. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane su u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i mr Marko Milenković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na Glavu III, naziv iznad člana 9. i član 9. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandmane su u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić, Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 10. i član 10. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandmane su u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 11. i član 11. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 12. član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 13. član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 14. član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na Glavu 4, naziv člana 15. i član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 16. član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 17. član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 17. član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Paputa, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 18. član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na. član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Zoran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na Glavu 5, naziv člana 19. član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravo Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 20. član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 21. član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 21. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 22. član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, sa ispravkom, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandman su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na naziv člana 23. član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 24. član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 24. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 25. član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 25. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 25. amandman su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 26. član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 26. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 27. i član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 27. amandman su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 28. član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na glavu 6, naziv člana 29. i član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 30. član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 31. i član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 31. amandman u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 32. i član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 32. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 33. i član 33. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 33. amandman u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 34. i član 34. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 34. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Miroslava Stanković Đuričić, i zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević i ostali članovi Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na Glavu VII, naziv člana 35. i član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 36. i član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 36. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga, Nada Lazić i Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 37. i član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 37. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 38. i član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 38. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 39. i član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 39. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na Glavu VIII, naziv člana 40. i član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 40. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 41. i član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 42. i član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 42. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 43. i član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 43. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 44. i član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 45. i član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 45. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri, i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na Glavu IX, naziv člana 46. i član 46. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 46. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 47. i član 47. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 47. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 48. i član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 48. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 49. i član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 49. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv člana 50. i član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 50. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragan Vesović, Miladin Ševarlić, Zoran Krasić, Verica Radeta, Petar Jojić, Zoran Živković, Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav LJubenović, Momčilo Mandić, Marko Milenković i Milorad Mirčić.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga SRJ po osnovu devizne štednje građana.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić.
  Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Marko Milenković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Nastavljamo dalje.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojčić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragan Vesović, Miladin Ševarlić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović, Zoran Živković, Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Jovo Ostojić, Sreto Perić, Marina Ristić, Vladimir Đurić, Nikola Savić, Miroslav Stanković Đuričić, Nemanja Šarović, Aleksandar Belačić, Dubravko Bojić, Miljan Damjanović, Božidar Delić, Nataša Jovanović, Petar Jojić, Tomislav LJubenović, Momčilo Mandić, Marko Milenković i Milorad Mirčić.
  Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima na Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položenih kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših Republika SFRJ.
  Na naziv Glave 1. i član 1. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragana Vesović, Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić.
  Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv Glave 2. i član 5. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragana Vesović, Miladin Ševarlić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici Boško Obradović i ostali poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv Glave 3. i član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Boško Obradović i ostali poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Božidar Delić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Momčilo Mandić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marko Milenković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i LJiljana Mihajlović, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv Glave 4. i član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Boško Obradović, Srđan Nogo, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Dragan Vesović, Miladin Ševarlić i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Jovo Ostojić, i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS .
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na naziv Glave 5. i član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Dveri, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pre nego što zaključim raspravu, samo bih hteo da obavestim da povlačim opomenu koju je dobio kolega Lapčević u jučerašnjem zasedanju.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Sada određujem pauzu do 12,00 časova. Zahvaljujem.