Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis predložili poslanici.
  Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, Saša Radulović, zajedno Nataša Jovanović, Vjerica Radeta i Petar Jojić, zajedno poslanici poslaničke grupe Dveri, zajedno poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka, i zajedno Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
  ...
  Nova stranka

  Zoran Živković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Ako neko gleda ovo preko javnog servisa, da zna da je tema ove izmene zakona da se taksa za tv pretplatu, čiji rok plaćanja ističe 31. decembra ove godine, da se to produži do kraja sledeće godine. To je onih 150 dinara koje plaćate, dragi gledaoci, gledali, ne gledali, ako imate više brojila, za svako brojilo po 150.
  To je jedna jako loša mera i ja sam se protiv toga borio još odavno, tamo još 1996. godine na nekim zimskim protestima tražio sam ukidanje te takse i već sam rekao danas i ponoviću, na prvoj sednici Vlade, skoro prva, druga odluka te Vlade Zorana Đinđića je bila ukidanje tv pretplate. I dok je Srbija imala normalnu vladu, tv pretplate nije bilo, to znači najmanje do marta 2004. godine.
  Nema potrebe da se na taj način oporezuju građani Srbije. Imamo, pred javnog servisa, imamo još neke druge važnije stvari ili bar isto tako važne, kao recimo Narodni muzej. Pa, ne plaćamo pretplatu za Narodni muzej. Pa, neke galerije, pa neke druge kulturne institucije. Treba finansirati iz budžeta, sa tačno određenim iznosom. Tu nema posle pogađanja, jer kad se donese budžet i tamo piše deset milijardi ili pet milijardi ili ne znam koliko, recimo, deset milijardi za RTS, to je zakon i niko ne sme da uskraćuje to pravo koje je utvrđeno budžetom.
  Ponavljam još jednom, sloboda izražavanja, profesionalnost se postiže tako što pozovete predstavnika vlasti, recimo, premijera i nekoga iz opozicije, da pričaju u živoj emisiji, što se nije desilo u poslednjih pet godina i bojim se da se to neće ni desiti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Hvala, predsedavajuća.
  Naravno da treba da se briše bilo kakvo plaćanje pretplate od strane građana Republike Srbije, jer se time samo ispunjava amanet njegovog visočanstva Aleksandra Vučića… (Isključen mikrofon)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ne sme da se vređa.
  Reklame su verovatno prekinule.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Pokušavao sam zaista da se malo našalim iz razloga što ne bih želeo da ja budem legitimni naslednik predizbornih obećanja i ideja SNS, jer su SNS i Aleksandar Vučić jasno rekli u svoje vreme, verovatno ste to i zaboravili, da neće biti pretplate za RTS. Onda ste naravno vratili pretplatu za RTS, ali je ne zovete pretplata, nego je zovete taksa. Sad smo mi svi kao malo glupi i ne shvatamo tu foru.
  Dakle, ovde je stvar veoma jednostavna. Koji je smisao takse za RTS ako na RTS ne mogu da se vide predstavnici opozicije, ako nema sučeljavanja vlasti i opozicije, ako nema direktnih tv duela? Vrlo jednostavno pitanje. Da li je moguće da u poslednjih pet godina Aleksandar Vučić nije gostovao ni u jednom direktnom tv duelu? Koja je to vrsta slobode medija? Da li je to medijska cenzura ili kako se to zove? Što bismo mi to plaćali? Što bismo mi plaćali direktne prenose vanrednih konferencija za medije Aleksandra Vučića koji traju 50 minuta? Ne pada mi na pamet da ikada platim pretplatu za RTS da bih gledao vanredne konferencije za medije Aleksandra Vučića.
  Izvinite, što RTS ne prenosi vanrednu konferenciju za medije Dveri, ne 50 minuta, pet minuta, dva minuta, 30 sekundi, koliko smo mi, kao što vi kažete manji od vas po podršci u biračkom telu? Ali, ne može 50 minuta Vučić na RTS-u, a nula minuta Dveri, to ne može. Zato mora da se briše bilo kakva pretplata, jer birači Dveri neće da vam plaćaju da gledaju Aleksandra Vučića. Kad obezbedite objektivnost na RTS-u, onda nam se javite, onda ćemo da platimo i veću pretplatu da bi taj RTS bio nezavisan i samostalan u svojoj uređivačkoj politici.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dakle, „tv pretplata, kao što sam i obećao građanima Srbije, biće ukinuta jer ja ne pripadam onom tipu ljudi koji je 12 godina obmanjivao građane Srbije i bavio se samo marketinškim trikovima. To je naša obaveza od koje nećemo odustati“, 23. maja 2013. godine ovo je rekao Aleksandar Vučić, svi mediji preneli, građani se obradovali, bar jedan namet biće im skinut, iako je to bilo tih 500 dinara. Dve i po godine kasnije javila se ponovo pretplata, ali Vučić kaže nije pretplata, ja sam održao reč, sada uvodim taksu.
  Zamislite, dragi građani, ne plaćate vi pretplatu, plaćate taksu, nije to isto, nema veze što su pare iste. Istina, sad je nešto manji iznos od onog koji je plaćan ranije. Ali, ne radi se o iznosu, radi se o principu. Ovo je jedno od mnogih obećanja koje Vučić i naprednjaci nisu ispunili i građani to, naravno, znaju.
  Ali, ovde je još nešto interesantno. Da li je moguće da vam je toliko taj tzv. javni servis prirastao za srce da dva puta oporezujete građane da daju pare, jedanput iz budžeta, a i to su pare koje građani unose u budžet, drugi put direktno plaćanjem ove takse? Još sad, malo je bilo do kraja godine, kako je Vučić obećao, sada kaže – produžavamo još godinu dana. Možda ćete, ministre, usvojiti neki amandman da produžite i ovo, bolje nego da opet izlazite sa izmenama i dopunama zakona.
  Ali, meni je interesantno zbog čega vi iz Vlade niste prihvatili ovaj naš amandman da se ovaj član briše, odnosno da se ukine plaćanje te takse. Vi ste rekli, između ostalog, da je ovo finansiranje produženo sa ciljem otklanjanja okolnosti koje bi mogle da dovedu u pitanje rad javnih medijskih servisa i obavljanja njihove osnovne delatnosti koje je u funkciji ostvarivanja javnih interesa. Izvinite, da li je moguće da bi oni bili ugroženi kada ne bi dobijali ovu taksu, a dobili su pare iz budžeta? Kako bi to bili ugroženi? Šta bi im bilo ugroženo? Šta su oni to uradili, šta su to novo nabavili, kupili? Evo, planirali ste posebna sredstava za RTV. Dakle, i to dajete da se pravi zgrada RTV.
  Da li su oni možda od tih para koje dobijaju povećali plate najvećem broju ljudi koji rade u RTS-u za minimalac? Šta će biti ugroženo, da li botoksiranje one Olje Jovićević ili feniranje Olje Kovačević? One su te i još par njih koje dobijaju ogromne pare na ime zarade. Kako su je zaradili, to samo Bujke zna, a i vi, bogami, koji im dajete pare.
  Mi smo pozvali građane Srbije pre više meseci da ne plaćaju pretplatu, odnosno ovu taksu.
  I onda ste se vi dosetili da to lepo ide zajedno sa računom za struju, pa onda dogovorili sa EPS-om, ili kako se zove ovo javno preduzeće koje šalje te račune, sa Antićem, da, da. Ova dva ministra su se dogovorili. Onda, ako neko ne plati mesec, dva ili tri tu taksu, onda dobija opomenu iz distribucije da će biti isključen zato što ne plaća struju. Kako može, ministre Antiću, nekome da se preti da će mu biti isključena struja zato što neće da plaća javni servis? Evo, zaista molim vas, građani jedva čekaju odgovor na to pitanje. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Izbrisaću listu da bi ministar mogao da odgovori na pitanje.
  Prijavite se, ministre, odmah.
  Nemojte sa poslanici prijavljivati dok se ministar ne prijavi.
  Reč ima ministar Aleksandar Antić.

  Aleksandar Antić

  Meni je drago kada uhvatim da postoje velike sličnosti i paralele između SRS i gospodina Živkovića, kao što ste vi sada pozivali građane da ne plaćaju račune za struju, tako i gospodin Živković je to radio devedesetih godina, i to je bila genijalna politika koja se građanima sjajno vratila.
  Ono što moram da kažem, pre svega, ova Vlada vodi jednu odgovornu politiku, ova Vlada pokušava za javni servis da obezbedi neophodna sredstva za njihovo funkcionisanje i da obezbedi minimum sredstava uz mere štednje koje važe i za ostala javna preduzeća u Republici Srbiji, a u skladu sa zakonima koja važe i za ostala preduzeća.
  Objektivno mi te ciljeve ostvarujemo. U ostvarivanju tih ciljeva smo videli da ne postoji dovoljno sredstava da bi se ispunila apsolutna funkcija javnog servisa i zato smo doneli privremenu taksu o dodatnom finansiranju javnog servisa kroz naplatu takse koja ide preko računa za naplatu električne energije.
  Planirali smo to do kraja 2017. godine. Prošle godine smo planirali godinu dana. Imali smo amandman narodnog poslanika koji smo razumeli vrlo ozbiljno i kao takvog smo ga prihvatili. Duboko verujem da sve ovo što mi radimo većina građana apsolutno razume. Ovo ovde što mi danas imamo je politizacija i pokušaj politizacije jedne strane od dela opozicije koja je u svoje vreme daleko veći iznos sredstava davala za funkcionisanje tog javnog servisa ili dela opozicije koji bi to sigurno radio da je u poziciji da vrši vlast.
  (Zoran Živković, s mesta: Replika.)