Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Mogu da pitam službu, pošto ja ne vodim evidenciju.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici na zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.
  Primili ste izveštaj nadležnih odbora i mišljenje Vlade.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Zoran Živković, Saša Radulović, Marijan Rističević, zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić, zajedno poslanici poslaničke grupe Dveri i poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem.
  S obzirom da se nisu vratili. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Nisam razumeo ovaj amandman, ali dobro. Idemo dalje.
  Što se tiče ovog zakona mi predlažemo brisanje ovog člana, kao i svih ostalih članova. Prvo, saopštavajući svoj politički stav da je nekorektno da se napravi jedan ovakav dnevni red, da spojimo 27 tačaka u jednom vrlo kratkom roku, a 27 tačaka koje nemaju nikakvih međusobnih dodira i veza, tako da prosto smatramo da sam predlagač dnevnog reda i sam podnosilac, odnosno Vlada Republike Srbije nisu bili ni dobronamerni, niti su radili u interesu građana Srbije.
  Takođe, što se tiče ovog zakona, čitav ovaj zakon ukazuje na jednu veoma opasnu stvar, a to je da se priprema prodaja preostalih velikih preduzeća i banaka u državnom vlasništvu, odnosno koji imaju kapital države Srbije. Zbog toga mi smatramo da treba povući jedan ovakav zakon, odnosno treba da se brišu odredbe ovog zakona.
  Šta je još ostalo građanima Srbije? Samo ti poslednji resursi što nisu uništeni, upropašteni i rasprodati u periodu u poslednjih 16 godina. Sad je očigledno vreme da se stavi ona tačka ili onaj šlag na tortu i da se poslednji resursi poput aerodroma, poput Komercijalne banke, poput svih preostalih vitalnih preduzeća rasprodaju i prodaju. To nikako ne valja. Takođe, podsećam da ovde treba da postoje manjinski akcionari, da se štite manjinski akcionari …
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ovde se radi o organima upravljanja.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Eto, toliko, generalno, o celom zakonu. Ne bih se dalje javljao za amandmane.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Dobro, ne može generalno ceo zakon, nego ovaj član.
  Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Zoran Krasić

  Jeste, članom 1. Predloga zakona vrši se odgovarajuća izmena u članu 2. osnovnog teksta zakona u pogledu nečega što se nazivaju pojmovi i u pravu ste tu. Dodaje se 6a. Nabrajaju se organi, potpuno nepotrebno. To je već postojalo u zakonu.
  Moram da skrenem pažnju da se prosto javlja jedan manir. Recimo, u tom članu 2. tačka 8. daje se definicija centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, i to potpuno suprotno u odnosu na član 262. Zakona o tržištu kapitala, a onda u tački 9. daje se definicija Komisije za hartije od vrednosti i, naravno, potpuno suprotno članu 215. Zakona o tržištu kapitala. Tako da ove izmene i dopune treba tumačiti, pre svega, kao jedan slobodan literalni sastav, gde se stvarno vrši jedna korenita, samo jedna vrlo značajna promena, kad je u pitanju preuzimanje ovih akcionarskih društava, gde se povećava procenat tog kapitala itd, procena te imovine.
  Međutim, i ovaj zakon stvarno otvara neke dileme. On je od 2006. godine, pa je menjan 2009. godine, pa 2011. godine. Dobar deo poslova preuzimanja se završio. Ima još nekoliko koje treba da se završe, očigledno. U nekim sledećim članovima ćemo pokazati o čemu se radi, ali nikako da dobijem odgovor na pitanje - koliko nam je još vremena od onih 10 sati ostalo, jer su nam mnogo važniji ovi zakoni o PDV, o poreskom postupku, o akcizama, pa ne bismo hteli da trošimo vreme na ovom zakonu?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Pozivam da se svakako ne prihvati. Baš je prikladno obrazloženje koje je navela Vlada da nisu pružili nikakvi ubedljivi razlozi za eventualno prihvatanje, kako nisu pismeno, tako nisu ni sada usmeno. I svakako ne smatram da su obrazloženja, ni priča o objedinjenom dnevnom redu, ni načelna rasprava, a ponajmanje prodaja aerodroma u principu sve ono što bi se kod nas reklo – kako mali Perica zamišlja posao poslanika u Hrvatskoj, to kažu mali Perner. Hvala.