Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.12.2018.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

9. dan rada

07.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 15:40

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je su sali prisutno 139 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
  Ni jedan poslanik nije prijavio svoju odsutnost, te prelazimo na odlučivanje o predlozima akta iz tačaka od 1. do 62. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 146 narodnih poslanika.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima i u ovom delu glasanjem će rukovoditi potpredsednik Arsić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marjana Maraš.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Branko Popović.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik doc. dr Mihailo Jokić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dušica Stojković.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Snežana Petrović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik prof. dr Milan Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Ana Čarapić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Ana Karadžić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sonja Vlahović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Marijan Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Stanija Kompirović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dubravka Filipovski.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik dr Desanka Repac.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Olivera Pešić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
  Zaključujem glasanje: za – četvoro, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Stanislava Janošević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Studenka Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik dr Svetlana Nikolić Pavlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Olivera Ognjanović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandra Majkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vera Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov iznad člana 2. koji je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska partija Srbije.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Danica Bukvić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miletić Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Mirjana Dragaš.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vesna Ivković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Josip Broz.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ivana Dinić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik LJubinko Rakonjac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
  Zaključujem glasanje: za –jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dragana Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Branko Popović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Zaključujem glasanje: za –niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Desanka Rerac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Jovica Jeftić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Petrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Branko Popović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik dr Desanka Repac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik dr Svetlana Nikolić Pavlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik prim. dr Milovan Krivokapić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik dr LJubica Mrdaković Todorović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na Naslov iznad člana 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik dr Dragan Vesović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Boško Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik mr Ivan Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo pet narodnih poslanik poslaničke grupe SDS, NS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Marija Janušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik prof. dr LJubiša Stojmirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Branimir Rančić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik prim. dr Vlado Babić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Branko Popović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Krsto Janušević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Jovan Palalić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Mihailo Jokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Snežana Petrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Jevtić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
  Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Mladen Lukić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Desanka Repac.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Živan Đurišić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo pet narodnih poslanik poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo 13 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnelo 13 narodnih poslanik poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podnelo 13 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 144, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 151 narodnog poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika.
  Konstatujem da je usvojen Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog carinskog zakona, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141 poslanik.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za nije glasao niko.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov iznad člana 16. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 119. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 206. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 209. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 267. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov iznad člana 280. i član 280. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog carinskog zakona, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog carinskog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na naslov iznad člana 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Slobodni poslanici.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Čabraja.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Slobodni poslanici.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS – Narodna stranka.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Momo Čolaković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milanka Jevtović Vukojičić i Jasmina Karanac.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mijatović, Veroljub Arsić i Ivana Stojiljković.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Nada Lazić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Dijana Vukomanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 8. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 21. amandmane su podnele narodne poslanice Aleksandra Jerkov i Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Na član 41. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Završili smo odlučivanje o amandmanima, te stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 143 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za - jedan narodni poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141 narodni poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o carinskoj službi, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. sa ispravkom, koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje – nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o carinskoj službi, u celini.
  Imamo više zakona sa malim brojem amandmana, te vas molim da …
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o carinskoj službi.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje ovaj amandman.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović i SDS i Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanička grupa SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika.
  Konstatujem da je prihvaćen Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama.
  Molim vas, imamo više tačaka dnevnog reda i sve imaju mali broj amandmana, te vas molim da imate strpljenja i da sačekate.
  Stavljam na glasanje amandman Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141 poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmena i dopunama Zakona o igrama na sreću u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 140 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141 poslanik.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su podneli narodni poslanici SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za 141 poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i poslanici SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Nataša Jovanović i poslanici SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli Ružica Nikolić i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli Sreto Perić i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, u celini.
  Zaključujem glasanje – za je glasao 141 poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, u načelu.
  Zaključujem glasanje – za je glasao 141 poslanik.
  Konstatujem da smo prihvatili zakon, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 1. amandman su podneli Vjerica Radeta, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela Nataša Jovanović, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Ružica Nikolić, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Olena Papuga.Zaključujem glasanje – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo Sreto Perić, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo Aleksandar Šešelj, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje - niko nije pristupio glasanju.
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandra Belačić, Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao za.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, u celini.
  Zaključujem glasanje – za je glasalo 140 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona, u celini.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140, nije glasalo – pet, od 145.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Otvaram glasanje.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podnelo pet narodnih poslanika Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman je podnela Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman sa ispravkom podnela je Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 20. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 21. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 22. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 22. amandman je podneo Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 23. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 24. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 25. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 26. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Milorad Mirčić i poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 28. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 29. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 30. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 31. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 32. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 33. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 33. amandman je podneo Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 34. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 35. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 36. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 37. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 38. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 38. amandman su podnela Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 39. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 40. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 41. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 42. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 42. amandman je podneo Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 43. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 44. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 45. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 46. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 46. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 47. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 48. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 49. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 50. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 51. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 52. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 53. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 54. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 55. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 56. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 57. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 57. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 58. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 59. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 60. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 61. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 62. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 63. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 64. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 65. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 66. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 67. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 68. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 69. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 70. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 71. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 72. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 73. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 74. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 75. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 76. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 77. amandman su podneli poslanici Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, nije glasalo šest od 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu.
  Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda, ove sednice.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u načelu.
  Zaključujem glasanje, za je glasalo139, nije glasalo šest, od 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.
  Na član 2. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 139, od 145 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 139 narodnih poslanika, od 145.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podnela Snežana Paunović.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo Neđo Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo četiri narodna poslanika, od 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 1. amandman je podneo Milisav Petronijević.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo četiri narodna poslanika, od 145 narodnih poslanika.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Nataša Sp. Jovanović i poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman je podneo Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 12. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Ružica Nikolić i poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 18. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 19. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 20. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 21. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 22. amandman su podneli poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 narodnih poslanika, od 144 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Prelazimo na tačku 16. – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 140 narodnih poslanika, od 144 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predloga zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Vjerica Radeta i pet poslanika SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 2. amandmane, su istovetnom tekstu, podneli su Nataša Sp. Jovanović i poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Ružica Nikolić i poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Sreto Perić i poslanici SDS, NS.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandar Šešelj i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Nikola Savić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandra Belačić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Milorad Mirčić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Miljan Damjanović i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Petar Jojić i Aleksandra Belačić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandar Šešelj i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 125. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Nikola Savić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 13. amandman su podneli poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Milorad Mirčić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Miljan Damjanović i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Petar Jojić i poslanici SDS i Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.
  Podsećam vas da je članom 16. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika, od 144 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika, od 144 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman Đorđa Komlenskog na član 1.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 1.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo četiri poslanika, te nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman Đorđa Komlenskog na član 4.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Jovanović na član 4.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo četiri poslanika.
  Stavljam amandman Ružice Nikolić na član 5.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka na član 9.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. poslanika Srete Perića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. Aleksandra Šešelja.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. Nikole Savića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. Aleksandre Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. Milorada Mirčića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. Miljana Damjanovića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. Petra Jojića.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 138.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Na član 2. amandman je podnela Vjerica Radeta.
  Stavljam na glasanje.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Nataše Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Novice Tončeva na član 98.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 246.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Aleksandra Šešelja na član 247.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje na član 267. amandmane poslaničke grupe Socijaldemokratska strana Srbije.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na 279. Aleksandre Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na prilog 6. Aleksandre Tomić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na prilog 6. poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka Srbije.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 138 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putnike stanice (TPS) Zemun – fata 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice – Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao zajmodavca i kineske Export-Import banke, kao zajmodavca, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 136 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionog zajma Narodne Republike Kine, u celini.
  Žarko Obradović, molim vas da pristupite glasanju. Žarko? Predsednik Grupe prijateljstva sa Kinom, mora.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli narodni poslanici Stefana Miladinović i Aleksandra Tomić.
  Zaključujem glasanje: za – dva.
  Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovice za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza), u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II faza), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila ovaj Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom, koji je podnela Vlada.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da smo većinom glasova usvojili Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 1. koji su podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – dva.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 2. koji su podneli narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 3. koji su podneli narodni poslanik Ružica Nikolić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 4. koji su podneli narodni poslanik Sreto Perić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 5. koji su podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 6. koji su podneli narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman, u istovetnom tekstu, na član 7. koji su podneli narodni poslanik Ružica Nikolić i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Ružica Nikolić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Sreto Perić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Nikola Savić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Dubravko Bojić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Miljan Damjanović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Božidar Delić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Zoran Despotović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Petar Jojić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Tomislav LJubenović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Momčilo Mandić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici LJiljana Mihajlović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Vesna Nikolić Vukajlović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Marina Ristić i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Filip Stojanović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Nemanja Šarović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22, u istovetnom tekstu, koji su podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su podneli narodni poslanici Sreto Perić i Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 131 poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od njegovog objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nataše Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 137.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandmana na član 1. koji je podnela Vjerica Radeta, Socijaldemokratska stranka.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nataše Jovanović i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2, sa ispravkom, koji je podneo poslanik Đorđe Komlenski.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Ružice Nikolić i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Đorđa Komlenskog.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Srete Perića, Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje: za – tri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Đorđe Komlenskog.
  Zaključujem glasanje: za – četiri poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Aleksandra Šešelja, Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nikole Savića na član 6. poslaničke grupe Socijaldemokratske stranka – Narodna stranka i Đorđa Komlenskog.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Milorada Mirčića, Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. Aleksandre Belačić, Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje.
  Sada stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila ovaj Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nataše Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Srete Perića
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Slobodnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Aleksandra Šešelja.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Nikole Savića.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Aleksandre Belačić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Slobodni poslanici.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. Miljana Damjanovića.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Slobodnih poslanika.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Slobodnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Petra Jojića
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 28.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete na član 4.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Nataše Sp. Jovanović na član 6.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Milorada Mirčića na član 8.
  Zaključujem glasanje: za – jedan.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Srete Perića na član 62.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman Vjerice Radete i grupe Klub samostalnih poslanika na član 1.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje na član 2. amandman koji je podnela Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke na član 2.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Kluba samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Slobodnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nataše Jovanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Ružice Nikolić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. Srete Perića i Slobodnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Aleksandra Šešelja.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Slobodnih poslanika.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. Nikole Savića.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. Socijaldemokratske stranke – Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. Vjerice Radete.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. Srete Perića.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. Nataše Jovanović.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 glasova.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete i Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Ružice Nikolić i Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nataše Sp. Jovanović.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Srete Perića i Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Socijademokratske stranke.Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 134 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 136 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Vjerice Radete i Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Nataša Sp. Jovanović i Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. Socijaldemokratske stranke, Narodne stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 15. Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne glasa.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne glasa.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne glasa.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne glasa.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne glasa.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne glasa.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 23. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 24. Srete Perića i Socijaldemokratske stranke.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. Socijaldemokratske stranke.
  Znači, niko ne pristupa glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 27. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 28. Ružice Nikolić i Socijaldemokratske stranke.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 30. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 31. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 32. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 33. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 34. Socijaldemokratske stranke.
  Niko ne pristupa glasanju sve ovo vreme.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 36.Aleksandra Šešelja i Socijaldemokratske stranke.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. Socijaldemokratske stranke.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 39. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 40. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 41. Socijaldemokratske stranke.
  Niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. Socijaldemokratske stranke.
  Niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. Socijaldemokratske stranke.
  Niko.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 45. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 46. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 47. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 48. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 49. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 50. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 51. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 52. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 53. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 54. Socijaldemokratske stranke.Stavljam na glasanje amandman na član 55. Socijaldemokratske stranke.
  Sve ovo vreme niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 133 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 132 poslanika.
  Usvojili smo Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. Vjerice Radete i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. Ružice Nikolić i Socijaldemokratske stranke.
  Niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. Nataše Sp. Jovanović i Socijaldemokratske stranke.
  Za je glasao jedan.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo dva poslanika.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, u celini.
  Zaključujem glasanje: za je glasalo 136 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila ovaj zakon u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 132 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Nataša Jovanović i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Nataša Jovanović i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: za – jedan poslanik.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Ružica Nikolić i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Sreto Perić i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenim u javnim službama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 131 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog zakona, u načelu.
  Prelazimo na amandmane.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Nataša Jovanović i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Ružica Nikolić i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 142 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili ovaj Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Vjerica Radeta i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Ružica Nikolić i poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanik Sreto Perić i poslanici poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili ovaj Predlog zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o inspekcijskom nadzoru, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 141 poslanik.
  Konstatujem da smo prihvatili Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2 . koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za - jedan.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je, sa ispravkom, podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za - jedan.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, u celini.
  Zaključujem glasanje: za 141 poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za 141 poslanik.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na naslov Predloga zakona koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikoli.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan - niko.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 141, protiv – niko, uzdržanih – nema, od 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama.
  Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 142 narodna poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova, prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnelo 13 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnelo 13 narodnih poslanika poslaničke grupe DS.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 22. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 23. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 25. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 26. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 27. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 28. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 29. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 32. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 33. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 39. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji su, u istovetnom tekstu, podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe SDS, NS i pet narodnih poslanika poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 43. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 44. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 45. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 46. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 47. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 48. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 49. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 52. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 53. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 54. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 55. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 56. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 57. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 58. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 62. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 63. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 64. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 65. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 66. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 67. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 68. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 69. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 70. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 71. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 72. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 73. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 74. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 75. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 76. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 77. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 78. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 79. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 80. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 81. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 82. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 83. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 84. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 85. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 86. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 87. koji su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, NS i narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 88. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 89. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 90. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 91. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 92. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 93. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 94. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 95. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 96. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 97. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 98. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 99. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 100. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 101. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 102. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 103. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 104. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 105. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 106. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 107. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 108. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 109. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 110. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 111. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 112. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 113. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 114. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 115. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 116. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 117. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 118. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 119. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 120. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 121. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 122. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 123. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 124. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 125. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 126. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 127. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 128. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 129. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 130. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 131. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 132. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 133. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 134. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 135. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 136. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 137. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 138. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 139. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 140. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 141. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 142. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 143. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 144. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 145. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 146. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 147. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 148. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 149. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 150. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 151. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 152. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 153. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 154. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 155. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 156. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 157. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 158. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 159. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 160. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 161. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 162. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 163. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 164. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 165. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 166. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 167. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 168. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 169. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 170. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 171. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 172. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 173. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 174. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljan na glasanje amandman na član 175. koji su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 176. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 177. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 178. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 179. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 180. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 181. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 182. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 183. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 184. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 185. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 186. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 187. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 188. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 189. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 190. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 191. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 192. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 193. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 194. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 195. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 196. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 197. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 198. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 199. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 200. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 201. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 202. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 203. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 204. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 205. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 206. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 207. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 208. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 209. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 210. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 211. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 212. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 213. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 214. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 215. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 216. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 217. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 218. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 219. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 220. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 221. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 222. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 223. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 224. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 225. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 226. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 227. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 228. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 229. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 230. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 231. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 232. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 233. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 234. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 235. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 236. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 237. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 238. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 239. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 240. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 241. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 242. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 243. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 244. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 245. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 246. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 247. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 248. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 249. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  Stavljam na glasanje amandman na član 250. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslaničke grupe SDS i narodni poslanici poslaničke grupe Klub samostalnih poslanika.
  Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
  Konstatujem da amandman nije prihvaćen.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Molim vas da sednete, imamo sad glasanje.
  Još malo. Kad smo ovoliko izdržali, još malo.
  Obećavam.
  Stavljam na glasanje da se utvrdi Predlog naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko – topioničarskog basena RTB Bor d.o.o. Bor, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji su podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Socijaldemokratska stranka.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji su podneli narodni poslanici Ružica Nikolić, Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik Dušan Borković.
  Zaključujem glasanje - niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. Srete Perića, Sande Rašković Ivić, Dijane Vukomanović, Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. Aleksandra Šešelja, Sande Rašković Ivić, Dijane Vukomanović, Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. Sande Rašković Ivić, Nikole Savića, Đorđa Vukadinovića i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Aleksandre Belačić, Sande Rašković Ivić i Dijane VukomanovićZaključujem glasanje – niko nije glasao
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. Dušana Borkovića.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. Dubravka Bojića i zajedno Sande Rašković Ivić i Dijane Vukomanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. Miljana Damjanovića i Sande Rašković Ivić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. Božidara Delića, Sande Rašković Ivić.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. Zorana Despotovića, Sande Rašković Ivić i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Petra Jojića, Sande Rašković Ivić i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Đorđa Vukadinović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 13. Tomislava LJubenovića, Sande Rašković Ivić i Dijane Vukomanović.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 14. Momčila Mandića, Sande Rašković Ivić, Dijane Vukomanović i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. Milorada Mirčića, Sande Rašković Ivić, Đorđa Vukadinovića i Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 16. LJiljane Mihajlović, Sande Rašković Ivić, Đrđa Vukadinović, Socijaldemokratske stranke i Narodne stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 17. Vesne Nikolić Vukajlović, Sande Rašković Ivić i Đorđa Vukadinovića.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 18. Marine Ristić, Sande Rašković Ivić, LJiljane Vukomanović, Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 19. Filipa Stojanovića, Sande Rašković Ivić, Dijane Vukomanović, Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 20. Nemanje Šarovića, Sande Rašković Ivić, Dijane Vukomanović, Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
  Zaključujem glasanje: za – 133 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o sticanju prava svojine na zemljište, objektima i vodovima RTB „Bor“ d.o.o. u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, u načelu.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratske stranke.
  Zaključujem glasanje – niko nije glasao.
  Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 11. Predloga zakona.
  Zaključujem glasanje: za – 136 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 11. Predloga zakona.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u celini.
  Prelazimo na tačke od 49. do 62. dnevnog reda.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi i automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u celini.
  Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4. i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“) br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US i 113/17), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog autentičnog tumačenja.
  Stavljam na glasanje Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 22. zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16), u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog autentičnog tumačenja.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 130 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Tačka 55. – PREDLOG ODLUKE O IZBORU SUDIJA KOJI SE PRVI PUT BIRAJU NA SUDIJSKU FUNKCIJU
  O predlogu za izbor svakog od osporenog kandidata, Skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni, odlučuje u celini, javnim glasanjem.
  U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Loznici izabere Nenad Lazarević, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Loznici, čiji predlog osporila narodna poslanica Stanislava Janošević.
  Da, stavljam na glasanje, to sam pročitala.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da nije izabran kandidat Nenad Lazarević, za sudiju Osnovog suda u Loznici.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, bez osporenog kandidata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 139 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
  Tačka 57. – PREDLOG ODLUKE O IZBORU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA
  O predlogu za izbor svakog od osporenog kandidata, Skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni, odlučuje u celini, javnim glasanjem.
  U skladu sa tim odredbama, stavljam na glasanje predlog da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu izabere Eva Ognjanović, korisnik početne obuke u Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporila narodni poslanik Stanislava Janošević.
  Zaključujem glasanje: za – niko nije pristupio glasanju.
  Konstatujem da nije izabrana Eva Ognjanović za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu.
  Stavljam na glasanje predlog da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru izabere Muhedin Dedeić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, čiji je predlog osporila narodna poslanica Vjerica Radeta.
  Zaključujem glasanje: za – 135 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština većinom glasova izabrala Muhedina Dedeića za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.
  Sada stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, sa ispravkom, od 26. novembra 2018. godine, bez osporenih kandidata, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da smo većinom glasova usvojili Predlog odluke.
  Dozvolite mi da, u vaše i u svoje ime, čestitam izabranim nosiocima pravosudnih funkcija i poželim im uspešan rad.
  Stavljam na glasanje Predlog oduke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: 132 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 137 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije, za 2018. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da smo usvojili Predlog odluke.
  Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije, za 2019. godinu, u celini.
  Zaključujem glasanje: za – 138 poslanika.
  Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog odluke.
  Sada vas molim samo za pet minuta još rada, da bi mogli da zaključimo sednicu, povrede Poslovnika. Brzo ćemo, molim vas samo.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 30. novembra 2018. godine, u 11 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 30. novembra 2018. godine, u 11 časova i 32 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Vjerica Radeta, na sednici 30. novembra 2018. godine, u 11 časova i 58 minuta, ukazala je na povrede članova 101. i 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 3. decembra 2018. godine, u 10 časova i 35 minuta, ukazao je na povredu čl. 107, 27. i 103. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 3. decembra 2018. godine, u 12.00 časova, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Nenad Konstantinović, na sednici 3. decembra 2018. godine, u 12 časova 30 minuta, ukazao je na povredu člana 27. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Maja Videnović, na sednici 4. decembra 2018. godine, u 12 časova 31 minuta, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 4. decembra 2018. godine, u 12 časova 34 minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 4. decembra 2018. godine, u 13 časova 11 minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Marinika Tepić, na sednici 4. decembra 2018. godine, u 13 časova 35 minuta, ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Sanda Rašković Ivić, na sednici 4. decembra 2018. godine, u 16.00 časova, ukazala je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
  Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
  Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.
  Narodni poslanik Boško Obradović, na sednici 4. decembra 2018. godine, u 19 časova i devet minuta, ukazao je na povredu Poslovnika, ne navodeći član na koji se povreda odnosi.
  Mislim da tu nema glasanja, ali kao što vidim, ni vi niste pristupili glasanju.
  Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
  Svim građanima Srbije čestitam budžet za 2019. godinu. Hvala.