Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 49 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Samostalni poslanici

...

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije

Liberalno demokratska partija

...

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija
...

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija
...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija

Demokratska stranka

...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

SPO-DHSS

...

Žika Gojković

Srpska napredna stranka
...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Čotrić

Srpska napredna stranka

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica