Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 56 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Savez vojvođanskih Mađara

...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

SPO-DHSS

...

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove
...

Žika Gojković

Pokret obnove Kraljevine Srbije

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Đorđe Stojšić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija

Samostalni poslanici

Zajedno za Srbiju