Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Maja Mačužić Puzić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Majkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljibuška Lakatoš

  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Uvaženi ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, zahvaljujući pozitivnim promenama koje se dešavaju u Srbiji u svim segmentima društva, zahvaljujući stabilizaciji ekonomskih prilika, razvoju IT sektora ukazuje se potreba za efikasnijim vođenjem centralne baze podataka gde se objedinjavaju različite baze podataka koje se vode za iste grupe korisnika u oblasti socijalnog osiguranja.

  Centrali registar predstavlja elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama i upravo donošenje ovog predloženog zakona omogućava povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji što dovodi do povećanja efikasnosti u pogledu razmene podataka kako Centralnog registra tako i drugih organa i organizacija korisnika podataka iz centralnog registra.

  Usvajanjem ovog zakona obezbeđuje se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno osiguranje i osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju. Zakon o Centralnom registru obaveznog osiguranja je od velikog značaja za sve građane, a naravno i za pripadnike manjinskih zajednica koji žive u Srbiji i ostvaruju sva svoja prava kao i svi građani Srbije posebno na primeru socijalne zaštite u delu obaveznog socijalnog osiguranja kao garantu materijalnog obezbeđenja zaposlenih i njihovih porodica i zdravstvene zaštite. Primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Srbije. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
  Reč ima narodni poslanik Radovan Jančić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Radovan Jančić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, podneo sam amandman kako bih dodatno ukazao na potrebu uspostavljanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i na značaj koji ima registar na sveukupni razvoj Republike Srbije i unapređenja rada lokalnih samouprava. Nivo rada i razvoja lokalnih samouprava značajno je od 2012. godine podignut, zahvaljujući pre svega politici ravnomernog regionalnog razvoja, na šta je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa Vladom Republike Srbije, dominantno insistira, sa zadatkom da razvojni ciljevi lokalnih samouprava budu podržani sredstvima budžeta Republike Srbije.

  Bez konkretne podrške i mera Vlade, gotovo sve naše lokalne samouprave, doživele bi klasičan bankrot, a opštinski računi bi danas bili u blokadi, zbog ogromnih dugova koje su bahati lideri lokalnih rukovodstava prethodnog režima iza sebe ostavili.

  Opštini Novi Kneževac, Vlada Republike Srbije je 2016. i 2017. godine, konkretno pomogla i to značajnim finansijskim sredstvima, sa čime je obezbedila njeno dalje funkcionisanje i ovu lokalnu samoupravu finansijski stabilizovala, a za očekivati je potpuno razrešenje finansijskih dubioza do kraja ove godine.Pored katastrofalnog zatečenog stanja, lokalne samouprave su se, zahvaljujući doslednoj primeni u programu SNS, našle na sigurnom putu daljeg napretka i razvoja, a garant na ovom putu je Predlog budžeta Republike Srbije za 2019. godinu, koji je pre svega razvojnog karaktera, ali koji u potpunosti karakteriše i socijalni aspekt.

  U realizaciji ciljeva socijalne politike i socijalne zaštite, značajno će doprineti Zakon o Centralnom registru, obaveznog socijalnog osiguranja i zato zaslužuje našu bezrezervnu podršku. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Radmilo Kostić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo poslanici, u članu 3. Predloga zakona dodaje se stav 2. koji glasi – primenom ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

  Svi članovi tima koji čine Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, moraju imati isti cilj, razumeti ga i imati jasnu nameru i posvećenost u dostizanju cilja. Nezavisnost u radu tima je jasno određena, svima razumljiva i prihvatljiva.

  Svrha nezavisnosti u radu je da usmerava rad tima, koncentriše i prikuplja energiju i motiviše članove, a njegova funkcija da olakšava definisanje prioriteta u određivanju zadataka koji će voditi ostvarenju cilja, boljeg socijalnog osiguranja.

  Filijale penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i Zavod za zdravstveno osiguranje u Pirotu, spremno dočekuju predstojeće novine, zahvaljujući pravim odlukama Vlade Republike Srbije. Poštujući predviđena načela, pored gore napomenutog načela nezavisnosti u radu, kao i načela efikasnosti koje predviđa da se svi prijavljeni podaci, bez odlaganja prenose u jedinstvenu bazu i načela ekonomičnosti, prema kojem se postupak registracije i prenosa podataka, organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja obavlja bez odlaganja i uz što manje troškova, omogućava građanima Srbije potpunu primenu pozitivnih zakonskih propisa koji su u potpunosti na njihovoj strani i govore da je Vlada Srbije na čelu sa SNS, na prvom mestu briga o svojim građanima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Kostiću. Još jednom ste me prijatno iznenadili kvalitetom vaše diskusije.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Krivokapić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milovan Krivokapić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 3. ovog zakona kojim se dodaje stav 2 – osnovna svrha ovakvog Predloga zakona jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje je uspostavljeno između Centralnog registra i poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanjem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

  Kako je Centralni registar, pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama, neophodno je bilo obezbediti zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, kako bi se omogućilo efikasnije i brže ostvarivanje prava i kako bi se ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa.

  Naglasio bih da je kruna svih poslova, vezano za digitalizaciju evidencije građana, uspostavljanje Centralnog registra, što sam i pomenuo u prethodnom amandmanu.

  Dakle, Centralni registar je, kao što znamo, sveobuhvatna evidencija sa svim podacima o građanima koji se nalaze u različitim registrima, njegovim korišćenjem, službe će moći po službenoj dužnosti da pribavljaju podatke za usluge koje pružaju građanima i svaka promena u nekoj od evidencija, biće automatski ažurirana.

  Nesumnjivo je da upravo ovakav način rada obezbeđuje veću efikasnost i ekonomičnost, jer građani neće više morati da prilažu brojnu dokumentaciju, da bi ostvarili neko svoje pravo u postupku, već organi po službenoj dužnosti, na brz i ekonomičan način, pribavljaće sve potrebne podatke iz Centralnog registra.

  Usvajanjem ovog predloga zakona, stvoriće se neophodni normativni uslovi za efikasnije sprovođenje poslova registracije i vođenja jedinstvene baze, što će doprineti povećanju ekonomičnosti i član 3. potrebno je dodatno definisati predloženim amandmanom 3.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Krivokapiću.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Cokić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Radoslav Cokić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici donošenjem Zakona o Centralnom registru, podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa osvrtom na budžet Republike Srbije.

  Ja volim da govorim kroz primere, kako smo došli do ovakvo dobrih rezultata kada je budžet u pitanju. Govoreći o jednom gradu i lokalu, a to je grad Smederevo. Grad Smederevo je uz pomoć Aleksandra Vučića, izgradilo slobodnu zonu na mestu, na zemljištu nekadašnjeg „Godomina“. Tu imamo sada preko 40.000 m2 prostora koje jeste izgradio grad Smederevo. Za to je uzeo kredite, ali je sada rata zakupa daleko veća od rate kredita. Dakle, 3.500 ljudi sada radi na manje od 40 ha, a prethodnici su hteli tu da instaliraju na 200 ha rafineriju, koja je negde i zagađivala životnu sredinu, u kojoj su hteli da zaposle 200 ljudi.

  Sada im smeta aero zagađenje, kada je u pitanju „Železara“, a ona zapošljava preko 5.000 ljudi. Pitajte one ljude koji rade u „Železari“ šta im smeta. Ja kao član Odbora za zaštitu životne sredine, ne mogu da podržim bilo kakvo zagađenje, ali je kineski investitor koji ovde radi, vrlo odgovoran i to može da se reši, jer daleko je bio veći problem da se reši uposlenost tih ljudi koji sada rade u „Železari“. Hvala.