Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Otprilike isti odgovor imam i za vas kao i za gospodina Šešelja.
  Da li želite da se u danu za glasanje Skupština izjasni? (Ne)
  Po Poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Javljam se na osnovu člana 32.

  Zaista, Narodna skupština bi trebalo, koliko god mi srpski radikali se zalažemo za maksimalnu slobodu govora u Narodnoj skupštini, koliko god se protivimo bilo kakvom ograničenju i to znate da je naš stav decenijama, mi smo protiv toga da se narodni poslanik ograničava i vremenom i temom, jednostavno ovo je mesto gde narodni poslanici mogu otvoreno da govore.

  Ali, iz Narodne skupštine pozivati na ubistvo kolege narodnog poslanika je apsolutno nedopustivo. Nemojte da se mrštite Arsiću, desilo se to u toku postavljanja poslaničkih pitanja. Ovaj Mijatović, jel se tako zove kolega, je rekao da je Vojislav Šešelj izneo podatak da je Rasim LJajić dogovarao u Američkoj ambasadi njegovu likvidaciju. Ne kaže Mijatović da to nije tačno, već kaže – Vojislav Šešelj koji je politička prošlost, znači, politička je prošlost po proceni Mijatovića i LJajića i može biti likvidiran.

  Dakle, mora se paziti šta se govori ukoliko on, naravno, ne deli mišljenje Rasima LJajića, mada sve više se migolji, pošto mu je jasno da LJajić više neće biti na listi Aleksandra Vučića, neće ni na listi ovih ovamo iz saveza, a verovatno neće Čedo ni kod tebe, tako da, on pokušava polako da se izmigolji odatle, pa dobijamo korisne informacije i od njega što se tiče svega ovoga o Rasimu LJajiću, onda pokušava ovde da se predstavi nekako drugačije.

  Dakle, sve može da kaže, i da smo prošlost i da smo ovakvi i da smo onakvi, ali ne sme i ne može da se dozvoli da on ovde sa ovog mesta potvrđuje da LJajić ugovara ubistvo Vojislava Šešelja i da je po njegovom mišljenju to sasvim u redu jer je Šešelj politička prošlost.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Koleginice Radeta, ja to nisam tako doživeo, a i ako se govori o nekoj političkoj prošlosti, to je u političkom, a ne fizičkom smislu.
  (Vjerica Radeta: Čitaj onda stenogram.)
  Evo, proveriću stenogram, ali toga zaista nije bilo.
  Povreda Poslovnika, narodni poslanik Milorad Mijatović. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Replika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Nemate pravo na repliku, kolega Mijatoviću.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Milorad Mijatović

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Onda Poslovnik, član 27.

  Molim vas, znate, potpuno je bespredmetno da odgovaram na iznesene neistine, podmetanja i laži. Ja govorim samo istinu i istinu ću govoriti. Ne želim više i neću dalje odgovarati na ovakve podmetnute stvari, iz prostog razloga, istina uvek pobeđuje. Sto puta izrečena laž je samo laž.

  Isto tako, kao partija ne želimo da dižemo rejting nekoj partiji. Nećemo baš na svaku stvar odgovarati, ali ćemo uvek odgovarati. Želim da se napravi rasprava o budžetu i da ova Skupština radi posao zbog kojeg postoji, a ne da se stalno vraćamo u nazad. Završavam. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Ne želite da se Skupština izjašnjava u danu za glasanje? Ne. Hvala.
  Na član 3. Amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Izvinite, koleginica Vjerica Radeta, isto ne želi da se izjašnjava o povredi Poslovnika u danu za glasanje.
  Kolega Linta, izvolite.

  Miodrag Linta

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Jedno od važnijih pitanja u Srbiji koje još uvek nije rešeno na sistemski i sveobuhvatan način jeste pitanje više stotina hiljada boraca koji su učestvovali u oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije devedesetih godina dvadesetog veka.

  Unutar boračke populacije posebno želim da istaknem preko 50.000 krajiških boraca, odnosno pripadnika vojske Republike Srpske Krajine, kojima 23 godine od završetka rata još uvek nije priznat ratni staž za čitavo vreme rata o dvostrukom trajanju. Krajiški borci smatraju da je u pitanju diskriminacija, osećaju se ogorčeno, nezadovoljni su jer smatraju, i tu su potpuno u pravu, da su se časno i pošteno borili da sačuvaju Jugoslaviju, da odbrane svoj narod, da odbrane državu Srbiju. Poznato je da je krajiškim borcima ratni staž, odnosno učešće u ratu priznato samo do 15, odnosno do 27. aprila 1992. godine do dana stvaranja Savezne Republike Jugoslavije, odnosno 19. maja, kada se JNA povukla sa područja današnje Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

  Ono što posebno boli krajiške borce jeste činjenica da je ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju priznat krajiškim oficirima, podoficirima i građanskim licima koja su bila u JNA, a kasnije u vojsci Republike Srpske Krajine. Ja pozivam ministra Đorđevića da u okviru priprema novog zakona o pravima boraca i boračkoj invalidskoj zaštiti stavi jednu odredbu da se svim krajiškim borcima prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.

  Izvolite koleginice Jovanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Nataša Jovanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka

  Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, Srbija prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku po rastu BDP se našla među tri trenutno najbrže rastuće evropske ekonomije, posle Poljske i deli treće mesto sa Mađarskom.

  Realni rast BDP Srbije u drugom kvartalu 2018. godine iznosio je 4,8% u odnosu na uporedno tromesečje prošle godine, a porastao je za 0,8% u odnosu na prethodni kvartal. Tako se i cela godina po rastu BDP smatra rekordnom. Promenjeno je dugogodišnje stanje u kome je srpska privreda bila i suficit je već treću godinu za redom, a to nam pruža mogućnost da podižemo standard građana.

  Izmene o Zakonu o centralnom registru će nam omogućiti bolju naplatu poreza, a to znači bolje punjenje budžeta. Ključno za uspeh su bile uspešne ekonomske reforme. Čestitam na ostvarenim rezultatima u 2018. godini i želim vam uspeh u daljem radu.

  Želela bih na kraju samo da kažem sledeće, da često vas kritikuju tzv. opozicionari, ali kada vas šutiraju i kada kritikuju setite se sledećeg, da ona ko to radi najčešće na taj način stiče osećaj sopstvene važnosti što ste uspešniji, udarci su jači, a to samo znači da vam zavide i da ste vredni pažnje. Hvala.