Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 27.12.2016.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/321-16

4. dan rada

27.12.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

 • TAGOVI

 • Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 16 do 27 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu„NIS” a.d. Novi Sad (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama (pretres u pojedinostima) (2016)
 • Dan za glasanje o tačkama 1 do 15 dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja (2016)
 • ZAKONI

 • Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o izmeni zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat autoput Koridor 10) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat izgradnje autoputa E-763 (deonica Surčin-Obrenovac) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import ba
 • Zakon o preuzimanju obaveza akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija “HIP-Petrohemija” Pančevo prema privrednom društvu “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Repu
 • Zakon o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Branislav Nedimović

  | Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Poštovana predsedavajuća, poštovana gospodo poslanici, da ne bih ponavljao cifre koje su vezane za broj ljudi koji je otpušten u okviru racionalizacije lokalnog sektora, ja ću samo reći jednu stvar, jedino higijenski ispravno sredstvo za borbu protiv nagomilanog državnog aparata, koji je posledica 15, 20 i 30 godina, jeste upravo ovo što radi Vlada Republike Srbije, a to je da se uđe u proces, da se bori sa ovim i da se na kraju pokuša ova država staviti u kontekst državne uprave na održive noge. Vi to znate, jer ste bili deo toga, znate kako to funkcioniše i znate kako je preko noći višestruko uvećan broj činovnika.
  Ja sam dugo godina učestvovao u ovom procesu i znam koliko su ti procesi bolni. Godine 2009. je bio jedan pokušaj racionalizacije, bio sam gradonačelnik tada jednog grada, 45 ljudi smo otpustili tada i sveli se u okvire, ali tada nisu svi uradili tako. Tada nije bilo nikakve sankcije za nikoga. Na kraju se ispostavilo da smo nas nekoliko, koji smo želeli da transformišemo taj sektor, želeli da napravimo rezultate, ispali ne znam ni ja šta. Mislim da mera i odlučnost za borbu sa ovim decenijskim problemom mora jednom da da rezultate. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Saša Radulović, kao predlagač.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Hvala.
  Ništa od tih decenijskih napora, nažalost, pošto ih ima samo u priči, a u praksi apsolutno ništa od toga. Građani Srbije znaju da su se stranke na vlasti pretvorile u biroe za zapošljavanje, da ne postoji drugi način da se dođe do radnog mesta u javnom sektoru, osim preko stranaka. Ovaj zakon to pokazuje zato što nikakvi kriterijumi ne postoje za način na koji primamo ljude u javni sektor. Nemamo nikakve analize koga imamo u javnom sektoru, koji ljudi napuštaju, koji se zapošljavaju. Znači, kada nemate analizu, onda pričate u stvari napamet.
  Mogao bih i ja da govorim napamet o tim stvarima, međutim, jednostavno pokušavamo da vam kažemo da morate da izađete sa podacima, konkretnim podacima, da izađete tačno sa brojem zaposlenih po svim ministarstvima, po svim službama u celom javnom sektoru. Kao što kaže ministar finansija, tu je oko 550 hiljada ljudi, pa još kad dodamo nekih 150 hiljada i više od toga u javnim preduzećima, državnim firmama, komunalnim preduzećima, dođemo do ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru.
  Znači, tu je uguran partijski parazit, partijski kadrovi sa kupljenim diplomama. To je ono što nas košta. Mi nemamo viška lekara, nemamo viška nastavnika, nemamo viška medicinskih sestara, nemamo viška ni radnika u komunalnim preduzećima koji zaista rade na terenu, mi imamo viška kancelarijskih partijskih kadrova koji ne rade ništa, dobijaju platu i za tu platu praktično rade partijske poslove. To je centralni problem i Vlada nema očigledno interesa da dirne u taj problem koji ubija Srbiju.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima narodni poslanik Komlenski, po amandmanu.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Uvažena predsedavajuća, ja ću potrošiti deo vremena za amandman, da vam ukažem na povredu Poslovnika i to člana 107. od prethodnog …
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  To ne može. Morate po amandmanu.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Moram da insistiram kod vas da reagujete na ovakav način na koji je gospodin Živković govorio o padu ruskog aviona, je takav bezobrazluk i nevaspitanje u ovom trenutku, na takav način se ponašati je apsolutno neprimereno iz ovog doma da ode takav glas. Ne mogu da sebe dovedem u red, naježio sam se, muka mi je od takvog ponašanja više.
  Molim vas da primenite odgovarajuće mere. Ovo stvarno nema smisla. Sa takvom stvari se danas igrate.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Koji član ste rekli?
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Član 107.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Član 107.
  (Zoran Živković, s mesta: Replika.)
  Ne može na povredu Poslovnika.
  Čuli ste, molim vas. Čuli ste da je poslanik rekao da to ne želi, da hoće povredu Poslovnika. Nemojte.
  (Zoran Živković, s mesta: To ste ga vi naterali.)
  Ne, zaista, nećete me uvući u tu igru, da skrenemo s rasprave i da se sada bavimo drugim temama. Šta ste rekli, rekli ste. Dobili ste reakciju. Molim lepo. Pazite svi šta se izgovara u ovom domu. Ne, nema problema, imamo vremena koliko hoćete do Nove godine, ali ćemo pričati o tome. Nemam vremena da pričamo o svemu.
  Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, po amandmanu.