Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj, po Poslovniku. Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Aleksandar Šešelj

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine Arsiću, povređen je član 107. i narušeno je dostojanstvo Narodne skupštine.

  Vi ste bili dužni da ukažete na to prethodnom govorniku, koji je ovde neki istorijske krivice krenuo da svaljuje na srpske radikale. Znate, stranka koja je na vlasti od 5. oktobra do današnjeg dana odgovorna je za sve što se dogodilo u državi od 5. oktobra do danas i za proglašenje nezavisnosti Kosova, i za ocepljivanje Crne Gore, i za sve moguće krize od finansijskih preko svih ostali. Dakle, za sve što se dogodilo oni snose odgovornost za to i oni nama pričaju danas o budućnosti. To je malo paradoks, morate se složiti.

  Dakle, stranka priča kako smo mi u prošlosti, ta partija, a oni nikada nisu ni postojali. Recite mi, molim vas, da li neko zna neki njihov izborni rezultat? Gde su oni to samostalno izašli na izbore? Šta su oni to postigli? Šta je njihov rezultat?

  S druge strane, kad se govori o Bošnjačkom nacionalnom savetu, jasno je, dakle, Sulejman Ugljanin je to rekao, prenele su sve televizije, Srbija je fašistička tvorevina, mi ćemo se boriti protiv nje. Esad DŽudža je objavio mapu rasparčane Srbije bez Sandžaka, Kosova i Vojvodine. Dajte da čujemo odgovor zašto ste izabrali tog čoveka, zašto ste sa njim u koaliciji? Mi slušamo samo kada neko pokušava iz te stranke da nam odgovori, samo neku praznu priču. Još nismo čuli razlog zašto je ta stranka napravila koaliciju sa Sulejmanom Ugljaninom i izabrala Esada DŽudžu. Koji je razlog?

  Jedno obaveštenje za sve narodne poslanike, a posebno za šefa poslaničke grupe stranke Rasima LJajića. Drug Tito je umro pre 38 godina. Druga Tita više nema, tako da je to možda došlo sada kao iznenađenje za vas, ali jednostavno moraćete da se pomirite sa njim.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Šešelju, svako ima pravo da iznosi svoj politički stav u Narodnoj skupštini, to i jeste mesto, a što se tiče odgovornosti šta je ko radio u vladama, raznim, do sada, to je takođe njihova stvar i o tome oni odlučuju.
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, po amandmanu. Izvolite.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, da gledaoci ne bi pogrešno razumeli. U nabrajanju uprava, koje navodno nisu potrebne, nabrojana je Uprava za agrarna plaćanja. Moram reći da je to veoma važna uprava, s obzirom da su povećana sredstva za subvencije i podsticaje. One iznose, iz našeg budžeta, 41 milijardu i 580 miliona. To u poređenju sa 2012. godinom, mada oni tamo tvrde, kako su smanjili subvencije, 110% više. Oni su izdvajali 19 milijardi. Isti kurs je bio, ista država, isti broj poljoprivrednika. Danas za sledeću godinu usvajamo 41 milijardu 580 miliona.

  Zašto je uprava bitna? Ona ima 114 zaposlenih. Ja ću to uporediti sa Hrvatskom koja ima četiri puta manje zemljišta i četiri puta manje poljoprivrednika. Hrvatska u svojoj Upravi za agrarna plaćanja ima oko 600 zaposlenih. Znači, mi imamo pet puta manje i naša Uprava za agrarna plaćanja ove godine je obradila preko 350 hiljada zahteva. Veoma je bitna i zbog sredstava IPARD, jer ukoliko nemamo najmanje 113 zaposlenih, ne možemo da koristimo 184 miliona evra koja treba da pristignu u Srbiju. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodne skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naslov iznad člana 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Kolega Đurišiću, po kom osnovu ste se javili?
  (Marko Đurišić: Slučajno, da vas malo usporim.)
  Da uhvatim vazduh. Zahvaljujem vam na brizi.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Da li neko želi reč?
  (Goran Ćirić: Da.)
  Samo trenutak dok proverim.
  Kolega Ćiriću, nemate vremena.
  (Goran Ćirić: Za moj amandman.)
  Ni po jednom osnovu nemate vremena.
  (Balša Božović i Goran Ćirić: Po Poslovniku!)
  Sada određujem pauzu do 15.00 časova.
  (Posle pauze)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa daljim radom.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Predstavnik predlagača, na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Izvolite, koleginice.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Mi smo, rekoh već, podneli stotinu amandmana na Predlog zakona o budžetu i nismo prihvatili ni u načelnoj raspravi stav ni ministra, zapravo jedini ministar Mali je o tome i govorio, da je ovo, ne znam, razvojni budžet, da će ovim budžetom da se pomogne bilo kom građaninu ili bilo kojoj grupaciji i naše osnovne primedbe su i na činjenicu da mi još uvek nismo za sve ove godine videli kako su se trošili prethodni budžeti i dokle god ne budemo imali uvid u to ne možemo verovati u ono što nam kažete u nekom budžetu koji se usvaja.

  Ako i ovaj budžet kada bude prošla ova godina budžetska, sledeća, ako i tada ne budemo imali podatke o tome kako je ovaj budžet korišćen, ništa nećemo moći da vam verujemo. Jednostavno, mi ne možemo da verujemo Vladi Republike Srbije u kojoj sedi toliko ministara sa otvorenim aferama. Mi smo otvorili afere za pet ministara i niko od nadležnih ne reaguje. Vaše ponašanje po sistemu – može nam se, verujte obiće vam se o glavu. Obilo se to svima koji su mislili da sa 126, vi sada imate više, ali svejedno sa 126 zelenih tastera možete da uradite šta god hoćete. Vi kada imate skupštinsku većinu vi možete da izglasate da je zemlja ravna ploča, ali vodite računa o tome da zemlja i posle toga ostaje okrugla.

  Dakle, gospodine Siniša Mali poručite Ani Brnabić, prvo, da smo joj jako zamerili što nije bila ovde da govori o Predlogu zakona o budžetu. To ne znači da i vi niste trebali da biti tu, kao što jeste bili, ovo jeste dobrim delom zakon za koji ste vi kao resorni ministar nadležni, ali su nadležni svi ministri pojedinačno.

  Vi ne možete da kontrolišete ni ministra prosvete, ni ministra zdravstva, ni ministra sporta, ni ministra građevine, govorim sve o ministrima kojima smo mi otvorili afere o kojima niko od nadležnih ne reaguje, a pogotovo ne možete da kontrolišete ministra LJajića koji je istovremeno i potpredsednik Vlade.

  Vi ste tim ministrima kroz ovaj budžet dali velika sredstva, a svi su oni pokazali u prethodnom periodu da su zloupotrebili funkcije, da su krali državne pare, da su krali državni budžet, i znate dozvoliti, pustiti kozu da čuva kupus je nešto što je apsolutno neprihvatljivo.

  Afera koja je najaktuelnija i koja je najozbiljnija jeste afera koja se odnosi na Rasima LJajića, po više osnova, i ja ću sada iskoristiti ovaj minut ili dva koliko je ostalo da podsetim javnost Srbije da smo upozorili na vreme i predsednika države i predsednika Vlade i skupštinsku većinu i sve ministre u Vladi, da moraju da se oslobode usluga Rasima LJajića ukoliko žele da toliko, koliko očuvaju, odnosno sačuvaju obraz institucija države Srbije. Rasim LJajić je čovek za koga stotine strana ima napisanog teksta da je umešan u narko mafiju. Mi smo iznosili ovde i ministru konkretne podatke o određenoj akciji za koju su svi papiri sklonjeni od javnosti, što je takođe bila praksa i onih pre vas da se sklanjaju papiri i mislite da se ne može ući u trag.

  Rasim LJajić, je valjda sad, da bi se zaštitio od ovoga sa čim mi upoznajemo javnost Srbije, on je posegnuo za nečim najgorim što može da se desi, a to je da dogovara sa nekim ženama ambasadi Velike Britanije, likvidaciju Vojislava Šešelja.

  Znate, ovo sve o njemu je pušteno i ne može se to vratiti kad se perje istrese iz jastuka nikoga više ne vrati. Može sve da nas pobije, ali to što je otišlo u javnost, to će u javnosti ostati.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, gospođo Radeta.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Kako bre? Pet minuta sam imala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Nema pet minuta. Četiri minuta i 40 sekundi.