Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragana Kostić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, Centralni registar je elektronski vođenje baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama.

  Ovim zakonom obezbeđuje se zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji, čime se omogućava efikasnije, brže ostvarivanje prava i da bi se ispoštovali zahtevi u pogledu elektronske razmene podataka državnih organa, odnosno e-uprave.

  Cilj je povećanje efikasnosti, kako Centralnog registra, tako i drugih organa i organizacija korisnika podataka iz Centralnog registra. Koliko je elektronska uprava unapredila i olakšala život građana Srbije govori sistem e-vrtić koji funkcioniše u četiri grada u našoj zemlji i ima 22.000 registracija godišnje podnetih elektronskim putem, bez odlaska na bilo kakav šalter. Takođe, sistem e-beba oslobađa roditelje administrativnih procedura po rođenju deteta, već se ovo završava elektronskim putem.

  Sve ovo govori da politika Vlade naše Srbije ide u korak sa svetskim razvojem digitalizacije, kao jedan od ključa za ekonomski rast. Transparentna i moderna administracija je ključna za održiv ekonomski rast Srbije kao četvrta industrijska revolucija. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Marko Parezanović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Parezanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, na samom kraju rasprave u pojedinostima Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja možemo da rezimiramo sve što smo čuli do sada i da kažemo da je ovo definitivno jedno dobro zakonsko rešenje koje Centralni registar treba da učini efikasnijim, boljim i pre svega da nam omogući bolju kontrolu naplate doprinosa, a kako smo u prethodne četiri godine zaposlili oko 370.000 ljudi u našoj zemlji, hvala Bogu, imamo šta i da kontrolišemo.

  Nažalost, tokom rasprave mogli smo videti mnoge nemile situacije i podizanje tenzija, pozivanje na nekakav francuski scenario, narodne poslanike koji su žalili zato što u Srbiji nema sukoba na ulicama, kao u Parizu, gde su se predsednik Srbije Aleksandar Vučić i SNS označili kao legitimne mete i posledice takvog ponašanja možemo videti i u ovim danima.

  Naime, kao što ste već čuli, juče u opštini Lučani, desio se jedan nemili događaj gde je kandidat za odbornika SNS gospođa Nada Jovanović, žena koja ima 64 godine brutalno napadnuta od strane muškarca koji se predstavio kao policajac, koji je udario u predelu glave, oborio na zemlju i tom prilikom izrekao niz uvreda na račun nje i njenog političkog opredeljenja.

  Neko ko na tako brutalan način napadne jednu ženu, ženu koja ima 64 godine je monstruozan i mislim da to što gotovo nijedna opoziciona politička stranka nije osudila ovaj događaj, govori koliko su licemerni svi oni koji ovih dana pozivaju na nekakve proteste i šetnje protiv nasilja, jer ne možete se protiv nasilja boriti tako što iz svake rečenice, iz svake vaše izjave se samo može čuti govor mržnje i poziv na nasilje.

  Čak, i ovim završavam ako mi dozvolite, čak i neki opozicioni mediji su relativizovali ovaj napad i rekli da se ta starica zapravo folira i da njoj nije ništa, što pokazuje kakav je to govor mržnje i u čemu je zapravo razlika između njih i nas. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala vam.
  Na član 4. amandman je podnela poslanica Vesna Marković.
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Milimir Vujadinović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milimir Vujadinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajuća.

  Poštovani ministre, kada govorimo o obaveznom socijalnom osiguranju, mislim da je nemoguće spomenuti i da je neophodno spomenuti neke parametre o kojima smo govorili ovih dana, a koji su usko povezani sa ovom oblasti, a to su pre svega povećanje zarada i penzija u Republici Srbiji, naravno uz povećanje minimalne cene rada, i smanjenje stope nezaposlenosti.

  Nedavno sam pročitao u jednom dnevnom listu da ste rekli da je verovatno ta vest o povećanju zarada i penzija najvažnija ove godine. Ja bih se složio da je to, sa stanovišta običnog građanina u Republici Srbiji, verovatno najvažnija vest, jer to nešto što doprinosi direktnom povećanju životnog standarda u Srbiji. Naravno, tu mislim i na povećanje minimalne cene rada.

  Ali, značajno je svakako i smanjenje stope nezaposlenosti. Ona je više nego duplo manja u odnosu na godine iz prošle i početkom ove decenije. Uz održavanje mira i stabilnosti u Republici Srbiji, a zašto ne i u regionu, mislim da su ovo i najvažniji rezultati rada predsednika i Vlade Republike Srbije i nešto što najdirektnije utiče na svakodnevni život nas svih građana Republike Srbije.

  Dok svi mi pokušavamo, svojim radom na čelu sa predsednikom, da pomognemo minimalno održavanje ovih parametara, ako ne i u njihovom poboljšanju, sa druge strane iz ovog nesretnog Saveza za Srbiju, dobro ga je nazvao moj kolega Martinović, „kaveza za Srbiju“, imate svakodnevne pozive na paljenje i rušenje sopstvene države. Zašto ovo govorim? Važno je da građani uporede ove dve stvari, najavu paljenja i rušenja sopstvene zemlje i dobra ekonomska kretanja i sve ono što utiče na njihov svakodnevni život. Siguran sam da će građani kada uporede ove dve stvari doneti adekvatnu odluku i na sledećim izborima i podeliti političke i kazne. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 4. amandman je podneo poslanik dr Vlado Babić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vlado Babić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Uvažena predsednice, poštovani gospodini ministri sa saradnicima, cenjene koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona kojem se dodaje stav 2. – ustavni osnov za donošenje zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja sadržan je u članu 97. tačka 8) Ustava Republike Srbije, kojim se obezbeđuje i određuje sistem obaveznog socijalnog osiguranja.

  Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi što boljeg organizovanja efikasnog oblika za obavljanje poslova, uspostavljanja i vođenja centralne baze podataka u kojoj će biti objedinjene različite baze podataka koje se vode za istu grupu korisnika u oblasti socijalnog osiguranja.

  Prema tome, osnovna svrha i razlog jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koja je uspostavljena između Centralnog registra i Poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanju ovakve naplate poreza i doprinosa po dobitku.

  Kako je Centralni registar pre svega elektronski vođena baza podataka i elektronski servis koji se zasniva na IT tehnologijama i visokim IT standardima i performansama, neophodno je obezbediti zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji.

  Razlozi za donošenje ovog zakona ogledaju se u neophodnosti sveobuhvatnog vođenja registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, čime se preuzimaju sve nadležnosti u pogledu vođenja njihovog registra zaposlenih sa obezbeđenjem automatizma u pogledu unosa podataka, sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka, odnosno kontrole na istim, sve u cilju boljeg planiranja budžetskih sredstava. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podnela narodna poslanica Jelena Mijatović.
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Boban Birmančević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovani građani Srbije, prošla su vremena kada su građani ostajali bez posla, bez socijalnog osiguranja, bez plata i bez budućnosti. Ta vremena nisu bila tako daleko, pre samo šest godina. Za vrlo kratko vreme 500.000 ljudi, 500.000 porodica je ostalo bez posla, a ono što znamo i što je omogućilo upravo ove zakone i zakone koje usvajamo u setu zakona zajedno sa budžetom je upravo vreme u kome smo za zadnje četiri godine povećali broj zaposlenih za 370.000. To su jednostavne činjenice.

  Oni koji pozivaju na nemire, koji pre svega prete ženama, prete svojim majkama, prete našim porodicama. Koristim priliku da najoštrije osudim sve one koji prete ženama i sve one koji se drznu da dignu ruku na ženu i sve one koji ne osuđuju napade.

  Napad koji se zadnji desio juče na ženu od 64 godine samo je jedan u nizu, a podsetiću da neko ko je spreman da u ime saveza za, to nije Savez za Srbiju, to je savez protiv Srbije, da u ime tog saveza preti ženama, da fizički nasrne na predsednicu Skupštine, na predsednicu Maju Gojković, da fizički preti silovanjem premijerke Vlade Republike Srbije, da uskaču u dvorišta aktivista SNS i da prete ženama u deset sati uveče pod okriljem noći, da jednostavno o tome ćute i ne osuđuju nikog ko to radi, nego upravo podstiču napade, a rezultat svega toga je podrška koju neće imati i koju ni u ovom trenutku nemaju.

  U danu za glasanje, set zakona, zajedno sa ovim, biće podržan od strane SNS. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 4. amandman je podnela narodna poslanica Sandra Božić.
  Izvolite.