Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Krsto Janjušević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsednice.

  Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, Centralni registar i novi način jedinstvene baze podataka o funkciji razvoja, novi sistem i imaće šta da se prikaže u ovom Centralnom registru, 11,3 stopa nezaposlenosti, na istorijskom minimumu, a i drugi rezultati koji će na druge načine biti prikazani i prepoznati u ovom registru, jer Srbija ove godine ima 10,7 procenata direktnih stranih investicija u odnosu na prošlu godinu kada smo bili lideri. Skoro 60% direktnih stranih investicija na zapadnom Balkanu završi u Srbiji.

  Možda ima veze sa tim i to što je predsednik Aleksandar Vučić pre nekoliko dana otvorio jednu fabriku u Zrenjaninu, a sutra će otvoriti još jednu fabriku u industrijskoj zoni u Kragujevcu koja će zaposliti 1.000 radnika. Taman kada su gospoda iz samozvanog saveza za Srbiju pomislili da smo zaboravili da su nekada vladali i imali šansu da pokažu sve ono o čemu nam drže predavanja, njihov koordinator obuče žuti prsluk i ta žuta boja bljesne ka nama i seti nas na neke stvari, pa evo kako su oni radili sa jednim registrom.

  Dakle, za čudnu uslugu arhiviranja i skladištenja imejl poruka, pazite, tadašnje Ministarstvo životne sredine angažuje privatnu firmu i plati 3.646.000 dinara. Dakle, privatna firma čuva elektronsku poštu organa državne uprave. Narod ih izabere da rade svoj posao i plati ih za to, a onda oni angažuju privatnu firmu da radi posao za koji je njih narod birao. Dakle, narod plaća dva puta. Zašto su to radili, zato što su izgleda imali nešto preče od naroda koji ih je birao. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podnela poslanik LJiljana Malušić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljiljana Malušić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsednice.

  Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima iz ministarstva, ovo je moj poslednji amandman i odnosi se na Zakon o Centralnom registru i obaveznom socijalnom osiguranju što samo govori o važnosti Centralnog registra.

  Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja ima za cilj između ostalih ciljeva koje sam navodila prethodnih dana stvaranje pravnog osnova za povezivanje sa drugim registrima i evidencijama u Republici Srbiji radi efikasnijeg i bržeg ostvarivanja prava građana čime se doprinosi razvoju elektronske uprave.

  Pokretačku snagu fiskalne i budžetske politike čine mere rasterećivanja privrede kroz podsticajne mere, a to su pre svega rast i zapošljavanje. Povećan je životni standard građana, ukinut je Zakon o privremenom isplaćivanju penzija, a penzija nikada nisu bile veće od 2014. godine nego ove 2018. godine i to penzioneri znaju. Takođe, inflacija je 2,2%, a čak 60% penzionera 2014. godine nije imalo smanjenje penzija. Srbija je na 65 mestu po konkurentnosti što je izuzetno važan pokazatelj. I, upravo je ovo način na koji radi Vlada Republike Srbije. Tako smo od 140 zemalja po mišljenju Svetskog ekonomskog foruma danas bolji od Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Makedonije i BiH.

  Tako radi odgovorna vlast na čelu sa našim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem, a dovoljno je samo reći da je danas BDP plus 4,5%, a bio je te 2012. godine minus 3,5%. Aktivna politika zapošljavanja kroz različite projekte, to je vrlo važno istaći, dovodi do bržeg zapošljavanja i smanjenja siromaštva, a jedan od projekata je i pre svega ostali podsticaji za zapošljavanje. Šta to znači? U okviru programske aktivnosti … (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala vam.
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Blaža Knežević.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajuća.

  Poštovani ministre sa saradnicima, budžet za 2019. godinu doprineće daljem razvoju i podizanju životnog standarda, privrednog rasta i još jačem i intenzivnijem ekonomskom napretku Srbije.

  Srbija treću godinu za redom ima suficit u budžetu, nezaposlenost je spuštena sa preko 25% na 11,3%, uspeli smo da dovedemo ozbiljne investitore u našu zemlju. Ovo je rezultat i nastavak reformskih procesa koje je započela Vlada 2014. godine. Izgradili smo državu kojoj smo povratili ugled i čije se ime sa poštovanjem izgovara u svetu.

  Dok država Srbija treću godinu za redom beleži suficit u budžetu i nastavlja se ubrzani razvoj Republike Srbije u prilici smo da i u domu Narodne skupštine i u medijima vidimo na delu jedinstvenu mržnju svih onih koji ne žele dobro našoj zemlji. Nije to samo mržnja prema SNS i patološka mržnja prema Aleksandru Vučiću na način kako pojedini poslanici govore i nastupaju ovde u domu Narodne skupštine predstavlja mržnju i direktan napad na državu Srbiju. Ovako koordinirano neprijateljsko ponašanje pojedinih poslanika u Skupštini i osvedočenih neprijatelja Srbije nije zabeleženo u srpskoj istoriji. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Aleksandar Marković.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajuća.

  Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, nema ovih prekoputa nas danas. Ne znam šta je u pitanju, da li koordinator ne radi dobro svoj posao ili nisu dobili dnevnice, ali ne smeta meni predsedavajuća što njih nema nego mene brine što verovatno sada u ovom trenutku smišljaju neku novu strategiju kako da destabilizuju Srbiju, kako da izazovu haos i nasilje.

  Sve je to u skladu sa interesima njihovih nalogodavaca, a imamo već ovih dana najave nekih radikalizacija protesta pošto im je propao pokušaj da ovde u Skupštini izazovu destabilizaciju i haos.

  Ja želim ovom prilikom da ih upozorim da se ne igraju sa tim. Da ne pozivaju na nasilje, na haos, na krvoproliće jer Srbija danas nije ona Srbija iz 2000. godine. Nećemo dozvoliti nikakav 5. oktobar, nikakav haos, nikakvo nasilje, nikakvo krvoproliće, nikakvo paljenje Skupštine, nikakvo prebijanje ljudi i slične stvari.

  Današnja Srbija je drugačija Srbija. Današnja Srbija je među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, a na Balkanu svakako najbolja.

  Današnja Srbija beleži privredni rast od 4,9% u samo prvih šest meseci ove godine, budžetski suficit od 28 milijardi dinara bio, strane direktne investicije se mere milijardama, dakle više od 1,3 milijarde evra svake nedelje imamo otvorene fabrike nove i to u svim delovima Srbije.

  Stopa nezaposlenosti je rekordna kao što smo i čuli, manja od 11 odnosno oko 11 % i sve je to nešto što oni ne mogu da ospore u raspravi i verujem da je to razlog zašto su da kažem figurativno da se izrazim pobegli sa megdana.

  I ja vas pozivam da u danu za glasanje podržimo sve predloge koji su danas na dnevnom redu. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo narodna poslanica Dragana Barišić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragana Barišić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem uvažene predsednice, poštovani ministri, poštovane koleginice i kolege.

  Podnela sam amandman na 4. član ovog zakona, ali pre govora o amandmanu želela bih da istaknem da kolege kojih danas nema, kolege koji pripadaju Savezu za Srbiju, kolege koje pripadaju Đilasovom tajkunsko-ljotićevskom savezu i danas i prethodnih dana u toku, dok traje kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, uveliko napadaju, kako predsednicu parlamenta, tako i premijerku Srbije, ali i sve nas narodne poslanice u ovoj sali, svakodnevnim vređanjem, dobacivanjem i napadima što u hodniku, što bilo gde se zateknemo.

  Zaista ne mogu, a da ne primetim da i koleginice koje pripadaju tom savezu ne osuđuju ni jednim gestom napade koje sprovode njihove kolege.

  Ali, isto tako juče je pretučena i kandidatkinja za odbornicu u Lučanima. Zaista za svaku osudu i ne znam kako mogu da koleginice iz tog saveza idu po Srbiji i drže nekakve tribine protiv nasilja nad ženama, a da u ovoj sali nikada nisu osudile napad na bilo koju od nas koje ne mislimo isto kao i oni.

  Ali, to neka ide na čast njima i građani Srbije to moraju da znaju i moraju da vide da ih ni danas nema ovde, a da se žale da nemaju prostor, medijski prostor za obrazlaganje zakona koji su jako bitni.

  Ovom prilikom želim da istaknem da ćemo u danu za glasanje podržati ove dobre zakone, jer želimo da nastavimo dobar trend i da radimo u interesu naših građana, a to pokazujemo svih ovih godina koliko smo na vlasti.

  Zahvaljujem se ministrima i želim napredak i u 2019. godini.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.