Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Borka Grubor

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao žena i kao lekar koja sam ceo svoj dosadašnji radni vek posvetila očuvanju zdravlja žena, želim da najoštrije osudim prebijanje žene Nade Jovanović u Lučanima, samo zato što pripada nekoj drugoj političkoj opciji.

  Takođe, osuđujem nazivanje „fuksom“ bilo koju ženu, a pogotovo ne našu predsednicu parlamenta, gospođu Maju Gojković.

  Pitam se koja će od nas biti sledeća i sa kakvim verbalnim ili fizičkim nagrđivanjem?

  Kao drugo, želim da čestitam našoj predsednici Vlade, gospođi Ani Brnabić, na zauzetom 21. mestu najmoćnijih političarki sveta.

  Predlogom zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja utvrđuje se dužnost poreske uprave da Centralnom registru dostavlja ažurne podatke o obračunatim i naplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje fizičkih lica, primaoca prihoda poreza po odbitku na osnovu poreske prijave za porez po odbitku, kao i podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za obveznike samostalnih delatnosti, obveznike koji obavljaju poljoprivrednu delatnost, kao i posebne kategorije obveznika.

  Takođe, ovim Predlogom zakona je propisana obaveza saradnje i razmene podataka između Centralnog registra i korisnika podataka iz Centralnog registra, radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, kao i obaveza Centralnog registra da obezbedi tehničke uslove za njihovu povezanost, ali i elektronsku povezanost sa drugim registrima i bazama podataka koji se vode u Republici.

  Centralni registar je obavezan da korisnicima podataka omogući stalan i nesmetan pristup bazi podataka, a prenos i korišćenje podataka samo iz njihove nadležnosti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 4. amandman je podneo Mirko Krlić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Mirko Krlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, gospođo predsedavajuća.

  Cilj ovog amandmana je da posebno istakne poboljšanje rada organizacija zdravstvenog osiguranja. Naravno, već sam rekao da zdravstveno osiguranje i socijalno osiguranje jesu naša velika tekovina i mnoge zemlje to nemaju, zato trebamo biti ponosni i ja se apsolutno zalažem za najviši nivo zdravstvenog osiguranja.

  Prošla i ova nedelja su nam pokazale da postoje lica koja treba da imaju i dodatno zdravstveno osiguranje. U Šumadiji, centralnoj Srbiji, postoji izraz koji kaže – stajaće odelo. To je ono odelo koje stoji u ormaru na vešalici i koristi se za svadbe, sahrane i ostale prigode, eventualno slave. Stoji u naftalinu i samo se tim prigodama eventualno upotrebljava.

  Mi smo prvi put prošle nedelje videli da ovde postoje i stajaći poslanici. Sličnost između stajaćih poslanika i stajaćeg odela jeste u tome što i stajaće poslanike, neki mecena, neki gazda ili politički lider tipa Đilas, Vuk Jeremić, Janković, izvadi s vremena na vreme, okači nam ovde i onda oni stoje, urade svoj posao, a posle toga se vraćaju na vešalicu i kao što vidimo, ovi zakoni ih ne interesuju.

  Ova bolest zaista uzima maha i bilo bi potrebno dodatno zdravstveno osiguranje. Nisam ja zabrinut toliko za njihovo zdravstvo, koliko sam zabrinut da će posle sledećih izbora ovaj parlament ostati bez opozicije, a to ne bi bilo dobro za razvoj demokratije u Srbiji.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Goran Pekarski.
  Na član 4. amandman je podneo Darko Laketić.
  Na član 4. amandman je podneo LJubiša Stojmirović.
  Na član 4. amandman je podneo Žarko Mićin.
  Na član 4. amandman je podneo Dalibor Radičević.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dalibor Radičević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsednice.

  Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

  Članom 4. definisano je da je Centralni registar osnovan sa ciljem da uspostavi i vodi jedinstvenu bazu obaveznog socijalnog osiguranja, jedinstvenu bazu koja će objediniti sve baze podatka, da ih sinhronizuje i da svakog trenutka imamo tačne podatke o uplatama koje imaju obavezujući karakter.

  Na osnovu te jedinstvene baze, svako od nas će imati mogućnost da proveri da li se obaveze uredno realizuju, a takođe će svi građani imati mogućnost da ukažu i na nepravilnosti, kako bi se otklonile.

  Amandmanom koji sam podneo na Predlog zakona, pokušavam još jednom da ukažem na važnost postojanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i na uticaj koji ima na sveobuhvatni razvoj Republike Srbije, koji se ogleda u jačanju privrednih resursa.

  Da bi se privreda u Srbiji uspešno razvijala, nije potrebno samo otvarati nove fabrike i nova radna mesta, potrebno je omogućiti privredi i građanima i dobre puteve, a o toj temi možemo sa ponosom da pričamo.

  Putna mreža se u Srbiji intenzivno gradi. Primera za to ima na sve strane, ali dovoljno je pogledati velelepnu građevinu na Koridoru 10, koji se ubrzano gradi, i ne samo da se gradi već se radovi privode kraju.

  Sa zadovoljstvom ću prihvatiti sve predložene zakone u danu za glasanje, a pozivam i kolege da to učine. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podneo Branimir Rančić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Branimir Rančić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsednice Skupštine, gospođo Gojković.

  Poštovani ministre, gospodine Mali, poštovani gosti iz ministarstva, poštovana gospodo narodni poslanici, amandman broj 4 je poslednji amandman koji sam podneo na Predlog ovog zakona, sa ciljem da se dodatno definiše član 4. ovog zakona, a u smislu unapređenja zdravstvenih uslova.

  Rezime mojih izlaganja mogao bi da glasi – Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja je preduslov za digitalizaciju. Da podsetim, za informatizaciju zdravstvenog sistema u jedinstveni informacioni sistem opredeljeno je 700 miliona dinara. Na taj način izgrađujemo bazu podataka, odnosno servise koji mogu da služe građanima.

  Kao što je završena digitalizacija matičnih knjiga, tako je krajnji cilj ovog zakona da šalteri odu u istoriju. Na taj način nastavljamo krupnim koracima na polju digitalizacije, što znači da je to jedan društveni proces koji traje i koji olakšava i privredi i građanima komunikaciju sa državnom upravom, a to je prioritet.

  O Centralnom registru, koji sadrži i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, je govorio i predsednik Vučić u svojstvu premijera, kada je u ovom visokom domu izlagao svoj višečasovni ekspoze, a nastavila sadašnji aktuelni premijer, gospođa Brnabić, u svom programu. Vidite Odeljak 5, strana 65. do 77. Rečeno – učinjeno.

  I samo još da kažem, pošto kolege nisu prisutne ovde u sali, kada mrziš, oduzimaš sebi nešto, a kada voliš, postaješ bogatiji. To treba da bude moto rada. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 4. amandman je podnela Milanka Jevtović Vukojičić.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milanka Jevtović Vukojičić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Poštovana predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Srbije, moj amandman na član 4. odnosi se na sveukupni ekonomski razvoj, sa posebnim osvrtom na zaštitu posebno osetljivih, odnosno ranjivih grupa. Moram da kažem da efikasna državna uprava, državna uprava koja je servis građana i koja izlazi u susret svim potrebama građana, svakako jeste u interesu građana i svakako ovaj Predlog zakona je reformski korak unapred upravo u tom smislu efikasne državne uprave.

  Moram takođe da kažem, da je temelje zdrave ekonomske politike i zdrave ekonomije postavila politika Aleksandra Vučića, a tu politiku nastavila je naravno i Vlada Republike Srbije od 2016. godine na dalje.

  Moram takođe da kažem, da za razliku od onih koji su pljačkali decu ometenu u razvoju, opljačkali za 135 miliona samo preko Dvorca Heterlend za razliku od Dragana Đilasa, koji je takođe opljačkao decu, jer je umesto dnevnog boravka gradio kuću „Velikog brata“ i od rijaliti programa zaradio milionske svote evra. Za razliku od onih koji su krali i pljačkali upravo na onim najsiromašnijim, ova Vlada kao odgovorna, upravo vodi brigu o najsiromašnijim i najugroženijim i to se vidi kroz budžetski Fond za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom gde su povećana sredstva za 2019. godinu, a to je upravo poboljšanje položaja svih onih udruženja koji se bave zaštitom i unapređenjem osoba sa invaliditetom, poboljšanja njihovog kvaliteta života.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 4. amandman je podnela Dragana Kostić.