Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.12.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

8. dan rada

06.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • OBRAĆANJA

  Đorđe Vukadinović

  Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
  Gospođo predsednice, mislim da bi bila zaista velika sreća za ovaj parlament i za ovo društvo da je ono što ja kažem i da su to neistine i posebno su to jedine neistine koje se čuju.
  Dakle, ja mislim da nisam izneo neistinu, nego se ovde mnogo puta čula neistina, a onda mnogo puta ponovljena neistina postane istina ili tako bar neko misli o nekoj propagandi, to tako se i propagandnim priručnicima se to čita.
  Dakle, nije neistina, nego istina da ovo sada su prvi amandmani i prve diskusije na temu budžeta. Sve što se čulo u prethodna dva dana ove rasprave u pojedinostima i po amandmanima su bili amandmani i to je činjenica, i to je istina draga gospođo Gojković, su bili amandmani na prve članove, na prva četiri člana prve tačke dnevnog reda.
  Javnost mora da zna, sviđao im se ja ili ne, sviđala im se opozicija ili ne, ili voleli nešto treće, četvrto, da rasprave o budžetu u pojedinostima nije bilo. Nije bilo ni po jednom amandmanu. Zašto je to bitno? Na stranu što je to loša slika da se o najvažnijem zakonu ne raspravlja, samo ako je neko upakovao svu diskusiju u povredu Poslovnika, pa predsedavajući bio velikodušan da dopusti tu povredu Poslovnika, moglo se reći nešto konkretno o tim amandmanima.
  Prosto, mi smatramo, da je ovo sa gondolom samo jedan primer. Mi smo imali takođe predlog koji se ticao, odnosno amandman koji se ticao izgradnje nacionalnog stadiona za 250 miliona evra koji su predviđeni u budžetu, što je apsolutno po mom mišljenju, po mišljenju većine kolega iz opozicije neprihvatljivo u situaciji u zemlji i okolnostima u kojoj žive građane Srbije, i neke druge stvari, da idem samo na ono što je nesporno.
  Dakle, sviđalo se to vama ili ne, ova sednice će proći, ovaj budžet će proći da gotovo sem jedne ili dve, tri stvari, nijedna stavka, nijedan amandman na sam Predlog budžeta neće biti raspravljan. To je činjenica. Mi se možemo iz opozicije slagati oko mnogo čega. Ja i kolega Boško Obradović se ne slažemo oko mnogih stvari, različiti smo ljudi, različiti temperamenti, različita nam je metodologija, ali svako i levo i desno od mene kolege, svako zna, kao što zna i dobar deo kolega iz vladajuće koalicije, da je ovo neka vrsta blama, neka vrsta kolektivne sramote da se budžet na ovakav način usvoji. Tu sigurno ima i dobrih stvari, ima racionalnih stvari, ja bih voleo da sam mogao čuti gospodina Malog, ministra Malog, da objasni zašto je ovo dobro.
  Mi smo na neki način kolektivno poniženi i kao građani i kao poslanici što nismo imali priliku da govorimo konkretne stavke, odnosno konkretne zamerke na ovaj budžet, sem onog vremena koje nam je ostajalo ili koje smo imali kao poslaničke grupe. Na amandmane je vreme otišlo tako, odnosno vreme predviđeno za amandmane, a to je 600 minuta je otišlo tako što su kolege iz vladajuće koalicije čitali svoje sastave na temu prve tačke dnevnog reda koja nije ni po čemu bitna. To je činjenica gospođo predsednice. To je nešto preko čega mi ne možemo da pređemo.
  Vi jeste relativno tolerantno prethodnih dana dopuštali da se čuje i glas opozicije, ali sistemski naš glas je ovde bio prosto poništen time što se tačno godinu dana na isti način radi i to je odgovornost vas, kao predsednice parlamenta, moram priznati, suviše je velika i ne može da se spreči. Morali ste na neki način apelovati na poslaničku većinu, da ne predlažu takvu vrstu amandmana, jer je to, kao što rekoh, kolektivno urušavanje dostojanstva parlamenta. Toliko o tome.
  Dakle, niko iz opozicije, bez obzira da li se malo više ili manje slagao sa tim, to ne može da prihvati. Mi smo nekad bojkotovali, nekada smo prisustvovali, nekada sam ja sam ovde govorio i trpeo napade, prozivke, dobijao opomene i kazne. Takva vrsta rasprave o najvažnijim tačkama dnevnog reda, o najvažnijoj temi koju Skupština ima, prosto ne može da se toleriše, da ne govorim o Kosovu i Metohiji koja nije tema u ovom parlamentu, da ne govorim o nekim drugim stvarima. Toliko za sada.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala vam puno poslaniče.
  Radi javnosti moram reći da je vaša grupa podnela na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. tri amandmana, a na zakon o kome sada raspravljamo, izmene i dopune budžeta, jedan amandman.
  Tako da, ovo što ste vi rekli apsolutno ne odgovara istini. Vaša grupa ima inače šest minuta za raspravu ukupno po svim tačkama spojenim, ne spojenim, kako hoćete, i 15 minuta ovlašćenog predstavnika što ste vi iskoristili.
  Ovo govorim zbog javnosti, nije replika.
  Na član 8. amandman, sa ispravkom, podneo je poslanik Neđo Jovanović.
  Na član 11. amandman je podnela poslanica Aleksandra Jerkov.
  Na član 12. amandman je podneo Goran Ćirić.
  Na član 12. amandman je podnela Aleksandra Jerkov.
  Na član 12. amandman je podneo Radoslav Milojičić.
  (Balša Božović: Po amandmanu.)
  Po amandmanu?
  Na član 13. amandman je podneo Radoslav Milojičić.
  (Balša Božović: Po Poslovniku.)
  Na član 13. amandman je podneo Goran Ćirić.
  Po amandmanu, pa po Poslovniku, ma hajde te.
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Nemojte da pravite haos, znate da nemate vreme. Ne na silu kod mene, u drugoj smeni.
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da bi znali gledaoci o čemu se radi, poslanici ne mogu da dobiju reč zato što je potrošeno vreme po odredbama Poslovnika.
  (Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
  (Balša Božović: Ukrali ste nam vreme.)
  Vi ste meni ukrali 12 godina mog života, prema tome, ne možemo da se merimo.
  (Marko Đurišić: Vi ste nama ukrali 15 godina.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  (Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
  (Balša Božović: Po Poslovniku.)
  Imate opomenu.
  Imate opomenu, poslaniče Balša Božoviću, zbog toga što ometate rad parlamenta, a sve u skladu sa Poslovnikom.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik dr Aleksandra Jerkov.
  Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Aleksandra Jerkov i narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Na član 25. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Pavlović.
  Amandman kojim se posle člana 29. dodaje novi član 29a podnela je narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandmani postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  (Balša Božović: Po Poslovniku.)
  Sve smo se razumeli, nema opstrukcije.
  Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Milojičić.
  Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
  Na član 41. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima, te ćemo u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  (Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
  Nema povrede Poslovnika, pošto se držim Poslovnika i ne radim ništa drugo nego ono što mi je omogućio Poslovnik, a to je samo da …
  (Boško Obradović: Ne znate ni šta ću da kažem.)
  Ma, ne znam. Ja vas molim da ne primenjujemo opomene, odrasli smo ljudi, znamo zbog čega ovo želite.
  Idemo dalje.
  (Maja Videnović: Nismo potrošili vreme.)
  Vreme ste potrošili, ne mogu ja da izmislim vama vreme. Ne mogu da kršim Poslovnik. Znate, radim od šest od ujutru, vi ste malo došli odmorniji od mene, pa vas molim za razumevanje, za vas koji radite samo popodne.
  Dakle, došli smo do tačke 5. dnevnog reda.
  Ovo kažem zbog građana Srbije i zbog poslanika koji su došli kasnije, po odredbama Poslovnika, potrošili smo vreme za raspravu.
  (Maja Videnović: Ko je potrošio vreme?)
  Imate u kompjuteru, pogledajte, bože moj.
  Prelazimo na 5. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta, koja ne može da dobije vreme u raspravi jer je vreme po Poslovniku potrošeno.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Maja Videnović.
  Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima, te ćemo u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na 6. tačku – PREDLOG ZAKONA O CARINSKOJ SLUŽBI
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Na član 26. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Pošto smo završili pretres o ovim amandmanima, zaključujem Predloga zakona u pojedinostima, te ćemo u danu za glasanje odlučivati o ovom zakonu u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na 7. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Sp. Jovanović i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  (Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  (Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
  Izričem vam opomenu zato što ometate rad parlamenta.
  (Boško Obradović: Zašto opomena, molim vas?)
  Samo da proverim koliko imate opomena.
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  (Boško Obradović: Povreda Poslovnika. Ne možete ovo da radite.)
  Imate opomenu i nemate dozvolu da priđete predsedavajućem.
  (Boško Obradović: Otkud vam to pravo? Nemate pravo, povreda Poslovnika.)
  Bez predstave. Loša predstava treći put, treći dan kad se ponavlja je otužna.
  (Marko Đurišić: Šta sedi?)
  Imate opomenu, ne možete da vređate potpredsednika parlamenta. Izvadite ruke iz džepova i ne možete da mu vičete – šta sedi, šta sedi. Ovo nije kafana. Imate još jednu opomenu. Proverite koliko ima opomena. Obradović ima tri i Marko Đurišić dve.
  (Marko Đurišić: Dajte mi reč. Po kom osnovu mi ne date reč?)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Na član 13. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Završili smo pretres ovog zakona u pojedinostima, te ćemo u danu za glasanje odlučivati o zakonu u načelu i u pojedinostima.
  Prelazimo na 8. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  U danu za glasanje ćemo odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 9. tačku – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Na član 4. amandman je podneo Sreto Perić.
  Na član 5. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na član 6. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 7. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na član 8. amandman je podneo Milorad Mirčić.
  Na član 9. amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na član 10. amandman je podneo Petar Jojić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima
  Pošto smo obavili pretres zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podneo poslanica Vjerica Radeta.
  Na član 2. amandman je podnela Nataša Sp. Jovanović.
  Na član 3. amandman je podnela Ružica Nikolić.
  Na član 4. amandman je podneo poslanik Sreto Perić.
  Na član 5. amandman je podneo Aleksandar Šešelj.
  Na član 5. amandman su zajedno podneli Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 6. amandman je podneo Nikola Savić.
  Na član 7. amandman je podnela Aleksandra Belačić.
  Na član 8. amandman je podneo Dubravko Bojić.
  Na član 9. amandman je podneo Miljan Damjanović.
  Na član 10. amandman je podneo Božidar Delić.
  Na član 11. amandman je podneo Zoran Despotović.
  Na član 12. amandman je podneo Petar Jojić.
  I pošto smo završili pretres o svim amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima, te ćemo u danu za glasanje odlučivati o zakonu o pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Vjerica Radeta i zajedno poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Kako je vreme po odredbama Poslovnika potrošeno za raspravu, poslanici nisu u mogućnosti da raspravljaju o istom.
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Nataša Jovanović i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Ružica Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Sreto Perić i Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima, o zakonu ćemo odlučivati u danu za glasanje.
  Prelazimo na - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Vjerica Radeta i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Nataša Jovanović i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran i Zdravko Stanković i zajedno Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su Ružica Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Na član 3. amandman je podnela Olena Papuga.
  Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Sreto Perić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandar Šešelj i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su Aleksandra Belačić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima i u danu za glasanje ćemo odlučivati o zakonu u načelu i u pojedinostima.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman, u istovetnom tekstu, su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Nastavljamo raspravu u pojedinostima po 14. tački dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda i rasprave u pojedinostima – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman ke podnela narodni poslanik Snežana Paunović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milisav Petronijević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, rasprava u pojedinostima.
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nataša Sp. Jovanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Sreto Perić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandra Belačić, sa ispravkom, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Petar Jojić, Aleksandra Belačić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nikola Savić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Miljan Damjanović i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Petar Jojić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na raspravu u pojedinostima 17. tačke dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA IMOVINU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodi poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Kolega Komlenski, izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Drugarice i drugovi, dame i gospodo, uvaženi ministre, ja sam podneo amandman na član 1. sa namerom da se dodatno pojasni i precizira način primene već postojećeg zakona i stava 1. ovog člana, koji kaže da se pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine do 10 ari ne naplaćuje porez na imovinu, jer ne predstavlja poresku osnovicu.

  U tom smislu i jesam predložio da se doda stav 4. Praktično, to je izmena u odnosu na ovo što je Vlada predložila kroz izmene i dopune, da kada se porez plaća na pravo iz stava 1. tačka 1) i 3) ovog člana, predmet oporezivanja, ukupna površina tog zemljišta umanjena za prvih 10 ari, na koje se ne plaća porez na imovinu.

  To bi, praktično, u primeni trebalo i moralo da znači da sve što je preko 10 ari je osnovica za plaćanje poreza na imovinu, a ono što je do 10 ari i kod onih sopstvenika koji imaju veće površine, jednostavno, ne podleže i ne predstavlja osnovicu za porez na imovinu.

  Obrazloženje koje sam dobio, koje kaže da amandman se ne prihvata iz razloga što se amandmanom predlaže uvođenje pojma koji nije jasno definisan, prvih 10 ari, mislim da nije odgovarajuće, jer upravo ovo je onakav termin kakav bi jasno determinisao da se površina do 10 ari ne uzima kao poreska osnovica i upravo se odnosi na stav 1. koji je i onako već postojeći u zakonu.

  Znači, ovde se postavlja pitanje da li ćemo mi u praksi nastaviti da na dva različita načina primenjujemo ovaj zakon, a to je da ako neko ima 18 ari zemljišta naplaćujemo porez na imovinu na osam ari ili na svih 18? Mislim da je apsolutno pravično da se na upravo tih prvih 10 ari, koje inače i nisu poreska osnovica, ne plaća niko porez na imovinu, jer se i samo Ministarstvo opredelilo da zadrži to kao graničnu vrednost, te vas molim da još jedanput razmislite o ovom amandmanu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Kolega Komlenski, izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Đorđe Komlenski

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Mislim da se ponovo nismo razumeli kada je rađena analiza amandmana od strane predlagača i ovde se nikako ne može raditi o tome da bi bilo dvostruko umanjenje pripadajućih poreza na imovinu ukoliko bi se ovaj amandman prihvatio. Ovde se upravo radi o tome da treba da se izbegne dvostruko oporezivanje jedne iste površine.

  Znači, zemljište koje se nalazi ispod zgrade, ispod objekta na koji se plaća porez na imovinu ni u kom slučaju, po mom mišljenju, ne treba da bude osnovica za obračun poreza na imovinu i to je ovim traženo.

  Naravno da je vrlo jasno i definisano s moje strane. Mislim da bi se ovim princip dvostrukog oporezivanja kao princip koji načelno želimo da primenimo u svim oblastima kada je u pitanju naplata poreza, ne samo kad je porez o imovini, bio na dogovarajući način primenjen i u ovom zakonodavnom delu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešalj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na raspravu u pojedinostima 18. tačke dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 98. amandman je podneo narodni poslanik Novica Tončev.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 116. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Živković, Muamer Bačeva, Ivan Bauer, Predrag Jelenković, Jasmina Karanac, Milena Bićanin, Branimir Jovanović, Milorad Mijatović, Nataša Mihajlović Vacić i Vladimir Marinković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je ovaj amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima koleginica Slavica Živković. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Slavica Živković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Hvala, gospodine predsedavajući.

  Poslanici SDPS su podneli amandmane na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i ozbiljno smo se bavili ovim zakonom, jer on u najvećoj meri vrlo značajno utiče na privredni ambijent u Republici Srbiji.

  U članu 116. Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara predložili smo brisanje stava 3. i ovaj amandman je prihvaćen.

  Obrazložiću. Stav 3, čije se brisanje predlaže, omogućava uvođenje novih naknada bez izmene Zakona, što je suprotno samom cilju donošenja ovog zakona. Uvođenje bilo kojih novih naknada uredbom predstavlja zadržavanje sadašnjeg načina uređivanja ove oblasti za neke buduće naknade i podrivanje napora za obezbeđenje transparentnosti i predvidivosti pravnog okvira koji utvrđuje javne dažbine kao ključnih ciljeva unapređenja uslova poslovanja.

  Postupak koji obezbeđuje najveću transparentnost, predvidivost i analizu efekata, odnosno opravdanost uvođenja novih naknada jeste upravo postupak promene zakona. Ukoliko analiza efekata pokaže da je potreba za uvođenje novih naknada opravdana i njeno sprovođenje biće efikasnije ukoliko je propisano zakonom. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 134. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Živković, Muamer Bačeva, Ivan Bauer, Predrag Jelenković, Jasmina Karanac, Milena Bićanin, Branimir Jovanović, Milorad Mijatović, Nataša Mihajlović Vacić i Vladimir Marinković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, sa ispravkom.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima koleginica Slavica Živković. Izvolite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Slavica Živković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
  Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.

  I ovo je još jedan od amandmana koji je predložila poslanička grupa SDPS na Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je usvojen, a takođe se odnosi na poboljšanje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

  Dobro je da je Vlada prepoznala napore i našu želju za stvaranje stabilnijih i predvidivih uslova kada govorimo o plaćanju naknada koje se nameću privatnim subjektima ili stvaraju obaveze za naredni period.

  U članu 134. stav 2. Predloga zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara menja se i glasi: „Bliže kriterijume za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu (u daljem tekstu: aktivnosti) prema količini zagađenja, odnosno stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti kao izvesne naknade za određene aktivnosti stava 1. tačka 1) ovog člana u okviru iznosa propisanih u Prilogu 6, Tabela 2. ovog zakona, uslove za oslobođenje od plaćanje naknade ili njeno umanjenje, kao i kriterijume koji su od značaja za uticaj fizičkih lica na životnu sredinu, utvrđuje Vlada na predlog ministarstva u čijoj su nadležnosti poslovi zaštite životne sredine“.

  Ovim smo želeli da uređenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine mora da sadrži mehanizam koji podstiče obveznike da smanjuje emisiju zagađenja, odnosno svoj negativni uticaj na životnu sredinu, investiranjem u unapređenje proizvodne tehnologije, prečišćavanje materije, čvrstih, tečnih ili gasovitih, koji nastaju u proizvodnom procesu i koji mogu imati negativni uticaj na životnu sredinu.

  Bez ovog mehanizma moglo bi se desiti da jednako opterećenje imaju i obveznici koji investiraju u zaštitu životne sredine i oni koji nemaju ovakva ulaganja. Time bi se u velikoj meri obeshrabrile aktivnosti obveznika na smanjenju ili potpunom eliminisanju zagađenja, odnosno negativnog uticaja na životnu sredinu. Hvala.