Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 61 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Janko Veselinović

Pokret za preokret
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Dušan Obradović

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
...

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Dragan Andrić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

SPO-DHSS

...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Samostalni poslanici

...

Sanja Jefić Branković

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija