Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 62 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Dragan Andrić

Liga socijaldemokrata Vojvodine

SPO-DHSS

...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka
...

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija
...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija

Samostalni poslanici

...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija