Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 60 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Savez vojvođanskih Mađara

...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

SPO-DHSS

...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove
...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Dragan Andrić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Demokratska stranka

...

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
...

Dušan Obradović

Demokratska stranka
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Ivan Karić

Zeleni Srbije
...

Janko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Miodrag Stojković

Demokratska stranka
...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Slobodan Homen

Socijaldemokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Vesna Marjanović

Demokratska stranka

Liberalno demokratska partija

...

Judita Popović

Liberalno demokratska partija

Samostalni poslanici

...

Zoran Ostojić

Liberalno demokratska partija

Zajedno za Srbiju

...

Boško Ristić

Demokratska stranka
...

Dušan Petrović

Zajedno za Srbiju
...

Miodrag Đidić

Demokratska stranka