Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.11.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

2. dan rada

28.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:20

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • Carinski zakon
 • Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indije o saradnji u oblasti kulture, umetnosti, mladih, sporta i medija
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Projekat tehničko-putničke stanice (TPS) Zemun - faza 2) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o obezbeđenju Republici Srbiji koncesionalnog zajma Narodne Republike Kine
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za Projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na autoputu E70/E75, deonica: most preko reke Save kod Ostružnice - Bubanj Potok (Sektori 4, 5 i 6) između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između strana potpisnica Konvencije o policijskoj saradnji u jugoistočnoj Evropi o automatskoj razmeni DNK podataka, daktiloskopskih podataka i podataka o registrovanim vozilima, sa Sporazumom o sprovođenju Sporazuma između
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
 • Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
 • Zakon o Fondu za nauku Republike Srbije
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Banca Intesa a.d. Beograd, za izmirenje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac - Brus - Kopaonik - Raška - Novi Pazar - Tutin (II
 • Zakon o davanju garancije R. Srbije u korist Societe General Banke Srbije a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd, Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd, OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju JP "Srbijagas"
 • Zakon o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Zakon o sticanju prava svojine na zemljištu, objektima i vodovima Rudarsko-topioničarskog basena RTB Bor d.o.o, Bor
 • Zakon o potvrđivanju Aneksa broj 1 Finansijskog ugovora Železnička pruga Niš - Dimitrovgrad od 31. januara 2018. godine, između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o carinskoj službi
 • Zakon o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbije, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Zakon o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok"
 • Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu
 • Odluka o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
 • Odluka o izboru zamenika javnog tužioca
 • Odluka o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o davanju saglasnosti na akta Zaštitnika građana
 • Autentično tumačenje odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS", broj 18/16)
 • Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu („Službeni glasnik RS" br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- US i 113/17)
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, gospođo predsednice.

  Član 107. i pitanje dostojanstva Narodne skupštine i zbog ponovo notornih neistina koje smo slušali iz usta poslanika Aleksića, ali i zbog potpuno neprihvatljivog odnosa prema predstavnicima Vlade. Našao je čovek za shodno da ovde bukvalno proziva imenom i prezimenom ministre i pita gde je otišao taj i taj, zašto nije tu. To je apsolutno neprihvatljivo, jer svi mi kao narodni poslanici dobijamo lepo i uredno ko su predstavnici Vlade. To je mogao da pročita i to zna, ali nije hteo to da uvaži. Ali, potpuno je neprihvatljivo da se na taj način odnosi prema ljudima koji su mu politički protivnici, a ne nađe za shodno da pogleda oko sebe. Gde su narodni poslanici Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića i njima sličnih? Gde su? Pogledajte samo taj boks gde sedi on. Gde su iza Aleksića bilo ko? Tamo što ih ima troje, četvoro, hajde to i da uvažimo, ali gde su i na ovoj sednici i na bilo kojoj?

  Znamo naravno, i ne bi to niko ni zamerio da imaju neke političke tribine poput ove što će sada da bude u šest sati. Ali, šta je problem tu? Ne da idu gde god hoće, široko im polje, nego što će tamo da ponove gnusne laži i gnusne optužbe na račun Aleksandra Vučića i SNS, da su krivi za nešto što se dogodilo Borku Stefanoviću, to im je tema tribine, a neće naći za shodno, neće naći za potrebno da elementarno poštenu stvar kažu, da je Stefanovića spasao policajac, predstavnik države, o kojoj govorite sve najgore, koju olajavate na sva usta.

  Nećete naći za shodno da ponovite tamo, da kažete ljudima, da je u roku od 90 minuta identifikovano svako od tri lica koja su učestvovala u tome, i da je ta zla država, koju ne volite, koju ne podnosite i mrzite, zato što Aleksandra Vučića mrzite, to rešila za 90 minuta.

  Pa, budite pošteni, tamo kažite, da ste 15 dana branili u vreme kada je ubijen Ranko Panić, a stradao pod čizmom kojom su komandovali i Đilas, i Jeremić i Obradović i ostali, da ste tada 15 branili da se zna za sudbinu čoveka. Sada kada je neko napadnu, i nije važno kome pripada, za 90 minuta se rešava ono što je bilo neprijatno, neprihvatljivo, završavam i poslednja rečenica.(isključen mikrofon)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme. Hvala.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Miroslav Aleksić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Drago mi je što osim jeftinog politikanstva i napad na opoziciju niste imali šta da kažete na moju diskusiju, jer sam sve što sam rekao istinu i nemate šta da demantujete.

  Što se tiče Kosova, nije niko osim vas pravio vladu sa Ramušem Haradinajem i terao Srbe da izađu na izbore, niti potpisao sporazum o uspostavljanju administrativnih prelaza, niti dao sudsku i izvršnu vlast na Kosovu, to ste sve uradili vi, da vas podsetim, Briselskim sporazumom, i nekim drugim dokumentima. Sada kukate kada vas oni odozdo ošamare, pa kažete možemo mi da trpimo neka biju oni nas, mi smo fini, žalićemo se Evropi, Americi, da rešimo probleme.

  Ne, na taj način trpe samo građani na Kosovu. To je rezultat vaše potpuno pogrešne politike.

  Što se tiče kampanje protiv medija, nikakvu mi kampanju ne vodimo protiv medija, nego mediji vode protiv opozicije, Saveza za Srbiju, Narodne stranke, i gospodina Vuka Jeremića.

  Od tih medija smo tražili da objave demanti da je on taj koji je šef međunarodne kriminalne bande, da je umešan u međunarodnu korupciju. To je laž to su neistine, i to je način vaše političke borbe protiv neistomišljenika, tako što ih ljagate, tako što ih omalovažavate, tako što širite mržnju, tako što širite agresiju, stvarate atmosferu linča. I, kad se desi ovo što se dogodilo Borku Stefanoviću, vi se posle pozivate na neke druge slučajeve. Nije tačno. Vi ste ti.

  Aleksandar Vučić je uzrok što je neko Borku Stefanoviću razbio glavu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Vreme vam je prošlo.
  Replika, Aleksandar Martinović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Martinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  U vaše vreme, gospodine Aleksiću, odnosno u vreme Vuka Jeremića, vi tad niste verovatno predstavljali ništa na političkoj sceni Srbije, ubijeni su pored Ranka Panića 2008. godine, ubijen je Momir Gavrilović, ubijen je Nenad Batočanin, ubijeni su ljudi koji su svedočili o kriminalu onih koji su došli na vlast 2000. godine.

  Što se tiče suđenja pred Okružnim sudom u NJujorku, pa, vaš Vuk Jeremić je rekao, to su njegove reči, to je on rekao pred sudom, da je on lično, evo citiram šta čovek kaže – ja sam, kaže, povezao Patrika Hoa, i bivšeg šefa diplomatije Senegala Tidijana Gadija.

  On je, dakle, povezao tu dvojicu ljudi, i iz toga izvukao ogromnu imovinsku korist. A, sam Patrik Ho je na sudu rekao da je on zaposlio vašeg predsednika stranke Vuka Jeremića u jednu kompaniju gde je za dve godine dobio 660 hiljada evra.

  Što se tiče rasta BDP, u vreme vaše vlasti rast BDP je zabeležen samo u onim godinama kada je u Srbiji sprovođena pljačkaška privatizacija, koja nije sprovedena ni u jednoj evropskoj zemlji. Samo tada ste mogli da punite budžet, ne iz realnih prihoda, ne iz proizvodnje, nego od prodaje državnih preduzeća, bud zašto. Samo tada je zabeležen rast BDP.

  Ja vas sada pitam da kažete pred građanima Srbije, koju je to firmu prodao Aleksandar Vučić, koju je to firmu prodala SNS, pa danas imamo rast BDP od 4,5%? U vreme vaše vlasti zabeležena je negativna stopa od 3,1% BDP, i uspeli ste za četiri godine vlasti od 2008. - 2012. godine da otpustite preko 400 hiljade građana Srbije sa njihovih radnih mesta.

  Za to vreme lider vaše koalicije Dragan Đilas, predsednik izmišljene narodne kancelarije predsednika republike, je u periodu od 2007. do 2012. godine, uvećao svoju imovinu za 300 miliona evra. To su rezultati vaše politike.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala. Vreme.
  Neđo Jovanović, vi ste tražili reč, po kom osnovu?
  Replika.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Neđo Jovanović

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
  Zahvaljujem se, predsednice.

  Mislim da je krajnje vreme i da građani dobro prepoznaju da je mantra o tome kako je sve do 2000. godine bilo bukvalno sve crno, bez imalo belo, a od 2000. godine sve je ružičasto, otrcana priča u koju više niko ne može da veruje.

  Peti oktobar je oktobar velikih obećanja, nakon čega dolaze godine ogromnih razočarenja, razočarenja u sve ono što je iluzionistički prikazano građanima Srbije, razočarenja u sve ono što se nudilo navodno, da će biti bolje. Ništa nije bilo bolje.

  Onda bi zamolio gospodu da odgovore na pitanje koje sam i danas postavio. Šta je sa 128 milijardi evra, koje su 2001. godine ušle u Srbiju kroz privatizaciju? Šta je sa tim što je 13 hiljada dolara trebalo da dođe po stanovniku Srbije od prodatih firmi u privatizaciji?

  Šta je sa onima koji su kupovali budzašto firme kao što su „Sartid“, „Jugoremedija“, „ATP Vojvodina“, „Azotara“, „Srbolek“, i šta je sa šećeranama koje su prodate za po tri evra?

  Gde su te pare i kako je dolazilo do toga da se nakon 2001. godine, kada je upravo ova gospoda koja nam danas spočitava sve i svašta, a ništa činjeničeno i utemeljeno, bilo šta privredila ili prihodovala?

  Kako je došlo do toga da kupci, oni koji su prevarili male akcionare obarajući cene akcija, dođu do kapitala koji isisaju, a onda taj kapital prenesu na privatne firme?

  Kako to da objasne građanima Srbije da je od onoliko privatizacija koliko ih je bilo, a bilo ih je 2400, 640 raskinuto?

  Šta je sa onim što je od obećanja dato da će biti izvršena reorganizacija, nova zapošljavanja, osnaženja privatnih društava? Naprotiv, kralo se, kralo, kriminalizovalo se, i došli smo do onoga do čega smo došli, da bi mi danas spasavali ono što se može spasti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Predlažem da se vratimo na raspravu o budžetu.
  Reč ima Mira Petrović.
  (Miroslav Aleksić: Replika. Zašto mi niko od ministara nije odgovorio?)
  ...
  Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

  Mira Petrović

  Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
  Poštovana predsednice, gospođo Gojković, uvaženi ministri, drage kolege, ja ću u ime poslaničke grupe PUPS da malo unesem optimizma i da vratim raspravu u svoje tokove i da malo smirim strasti i da pričam o budžetu.

  Što se tiče budžeta, mislim, kakav je budžet, mislim da je stav izneo Fiskalni savet. Ako smo godinama unazad uvažavali mišljenje Fiskalnog saveta koje je bilo uglavnom negativno, odnosno loše po budžet koji je planiran, ne vidim zašto bismo sada dovodili u sumnju da li je njihov stav ispravan ili nije.

  Ja ću se osvrnuti samo na par stvari za koje mislim da su nama važne kao poslaničkoj grupi. To, da li su sredstva u budžetu dobro raspodeljena je uvek diskutabilno, jedni misle koji su dobili više da je u redu, ovi koji su dobili manje, misle da nije, a mi iz poslaničke grupe PUPS mislimo da nije dobro, da je ministar zadužen za regionalni razvoj, naš predsednik, ministar Krkobabić zaista odradio sjajnu stvar sa idejom zadruga i da je prosto ove godine trebalo da se planira više sredstava, vezano za razvoj zadrugarstva u Srbiji.

  S druge strane, moramo da se vratimo unazad i da kažemo – da, u ovom prethodnom periodu, dve godine poslednje kako se ministar Krkobabić bavio zadrugama, je urađena zaista sjajna stvar, da su se oko neophodnosti osnivanja zadruga i udruživanja malih poljoprivrednih proizvođača svi saglasili, da smo dobili podršku i najeminentnije ustanove SANU i najvećih stručnjaka u zemlji kada se tiče sela i svih poslova kojima se bave ljudi na selu, a znamo da imamo 600.000 sela i da 1.400.000 ljudi živi od toga. S te strane moramo da izrazimo zadovoljstvo da je, prosto, ta ideja o zadrugarstvu zaživela, probudila sve nas i bila taj jedan mali zamajac koji je bio neophodan da se svi osvestimo i da se svi setimo, na kraju krajeva, da smo svi potekli odatle, uglavnom i to je ono što kod nas izaziva sada, s druge strane, i optimizam gledajući budžet Ministarstva poljoprivrede, koji je dobio 7,6 milijardi više, očekujući da ministar poljoprivrede, prosto, nastavi da uloži još više sredstava i da ta sela zaista zažive na način koji su počeli.

  Naravno, regionalni razvoj, niko od nas nije naivan i niko ne misli da je to zadruga, regionalni razvoj je sve drugo, i kultura, i obrazovanje. Imamo mi. Sve sfere su tu neophodne, ali, eto, ono što je bio naš doprinos je zadrugarstvo. Prosto, buđenje svesti da je selo neophodno i da treba podržati i pomoći tim ljudima da mogu da zažive i da postanu i robni proizvođači.

  Taj deo sam morala da spomenem, ali ću se, naravno, baviti penzionerima, jer smo, na kraju krajeva, pre 13 godina zbog njih i osnovani. Moram da priznam da smo zadovoljni što smo konačno došli do toga da budžet ove godine, vezano za penzije bude veći, da su penzije vraćene, odnosno uvećane, da smo preživeli krizna vremena koja su bila iza nas.

  Podsetiću vas da smo mi uvek bili napadani, i kada smo se osnovali i kada su penzije bile isto 40%, i tada je bilo, otprilike, šta sada ovi ovde traže, pa onda smo napadani za tu 2008. godinu, koju sada niko ne spominje, sem u kontekstu kad se napada PUPS i kriza koja je tada nastala, a mi duboko verujemo da smo uradili pravu stvar i tada zaštitili, jer smo zbog toga i osnovani bili, 1.700.000 penzionera tekućih.

  S druge strane, napadani smo ponovo i 2014. godine, kada smo podržali tešku meru za sve nas, tešku meru, moram priznati, tada i za premijera Aleksandra Vučića, vrlo tešku političku odluku da se smanje penzije tolikom broju ljudi, da to, s druge strane, iako je 1.050.000, čini mi, se ostalo zaštićeno, da to dovede u sumnju da li će uopšte moći da se izvučemo, da li će država moći da se izvuče iz bankrota koji je pretio i da li će se to možda odraziti i na njih.

  Ja slušam ovde moje kolege kada pričaju o penzijama i, naravno, svi se sada bave penzionerima, svi se bave zaštitom penzionera, ali ja ću podsetiti jednu stvar - te mere jesu bile potrebne. Da li se sada mi slažemo ili se ne slažemo, odnosno da li hoćemo da priznamo ili ne, to je jedno, ali je činjenica da vi možete da imate najbolji BMV, ali ako nemate gorivo, možete samo da sedite u BMV, nema vožnje. Tako i ovo, ako u budžetu nema para, ne možete vi da imate dobre penzije, ne možete da imate… Znači, jednostavno, moramo da budemo svesni situacije u kojoj se nalazi naša država.

  Ono o čemu bih ja sada volela još malo da kažem nešto to je da je ovo sada smo prvi korak i mi u 2019. godini, prosto, imamo jedan mali period, gde možemo hladnih glava da svi zajedno sednemo i da vidimo koje nam je rešenje. Ovo sigurno nije trajno rešenje. Oko toga se slažemo svi. Svoje mišljenje je iznosio i šef kancelarije MMF Sebastijan Sosa. Mi ćemo i u 2019. godini imati usklađivanje penzija dva puta godišnje, ta odredba nije ukinuta, u aprilu i oktobru, ali, naravno, sve u skladu sa ekonomskim položajem, odnosno sa privredom, tako da se to neće odraziti na BDP, ali ono što je važno to je da mi budemo konačno pametni i da probamo da sve te naše političke različitosti nekako usmerimo ka nečemu što je budućnost svih nas.

  Mi moramo da prihvatimo činjenicu da, kažu istraživanja, za 25 godina 40% zanimanja neće postojati. Do 2025. godine neće postojati poštari.

  Ja sam na čelu jedne „Pošte“ Srbije. Amazon sada radi na razvoju bezpilotnih letilica koje će raznositi pošte, pa neće biti fizičkih poštara. Pošta Amerike je bila pred bankrotom i da se nije predsednik Tramp lično umešao, oni bi već bili zatvoreni. Znači, nešto što nas čeka je jedan racionalan prilaz ovom problemu.

  Mi moramo da uđemo u reformu penzionog fonda. Toga smo svi svesni. Kakva će to formula da bude, da li će biti ova, što bi rekli,švajcarski model ili ne, ali mi moramo zajedno da dođemo do zajedničkog stava, do zajedničkog rešenja da te penzije budu ono što su ljudi koji su radili, zaslužili i koji rade i koji će doći do tih penzija mi moramo da ih obezbedimo na neki način.

  Mi imamo kao poslanička grupa i kao partija, kao PUPS imamo naše predloge. Da li su oni dobri, to je pitanje, ali hajde, sedimo za sto, imamo sada. udahnuli smo vazduh, možemo mirne glave da sednemo i da nađemo rešenje za budućnost.

  Robotika je nešto što nam visi iznad glava. To znači ukidanje. Mi pričamo svi sada o nedovoljnom broju ljudi, o problemu zapošljavanja, odnosno o nedostatku radne snage. Ja se plašim da ćemo mi doći u situaciju da ćemo mi imati radnu snagu, ali oni neće imati gde da rade, jer će sve biti robotika. Tehnološki razvoj je stravično. Nešto što je bilo nezamislivo pre dve, tri godine, apsolutno je postala naša stvarnost, tako da mislim da je ono što je pred nama, to je da se mi ozbiljno pozabavimo penzionim fondom, da budemo, prosto, svi zajedno spremni na razgovore, spremni na to da svi zajedno izađemo sa modalitetima, pa će se valjda iz toga izroditi i neko dobro rešenje.

  Volela bih isto da naglasim da se vrlo često nama čini da smo samo vreća za udaranje, da vam nikada niko ne kaže nešto pohvalno, da je uvek PUPS kriv za sve što se dešava penzionerima, ali, znate kako, ipak glasači i svi naši gledao, samo rezultati koje mi ostvarimo.

  Ja moram da priznam da smo mi vrlo zadovoljni i da se ta podrška građana upravo ogleda, evo i sada na ovim loklanim izborima koji su pred nama, mi smo drugi na dva mesta, na jednom mestu treći i mislim da smo danas predali četvrtu listu, vrlo brzo sakupili podršku glasača za predaju liste. To znači da ljudi mere i da prosto vide, bez obzira da li smo mi toga svesni ili ne.

  Znači, što bi rekao naš predsednik Krkobabić, izbori su vaga za tačno merenje. Hajde da vidimo, da odmerimo ko šta radi i koliko radi, koliki je bio njegov uspeh i doprinos i nije stvar u tome da vi budžetom dobijete velika sredstva ako ih ne utrošite na pravi način.

  Znači, ono što je nama potrebno to je zaista jedan ozbiljan pristup svemu, pogotovo tom novom Zakonu o PIO. To nije lak put. Mi smo spremni kao poslanička grupa i kao PUPS da sednemo i da sa svima koji imaju dobro rešenje porazgovaramo. Toliko od mene, a mi ćemo kao poslanička grupa podržati zakon.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Maja Gojković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Kako je 18.20 časova, za danas smo završili raspravu.
  Nastavljamo sutra u 10.00 časova ujutru. Hvala vam.