Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 47 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

UJEDINjENI - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Dejan Bulatović

Stranka slobode i pravde
...

Đorđo Đorđić

Stranka slobode i pravde
...

Pavle Grbović

Stranka slobode i pravde
...

Danijela Grujić

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Vladimir Obradović

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Marinika Tepić

Stranka slobode i pravde
...

Janko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Željko Veselinović

Stranka slobode i pravde

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Dejan Šulkić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Aleksandar Jerković

Bunjevci građani Srbije
...

Branko Vukajlović

Monarhisti

Narodna stranka

...

Stefan Jovanović

Narodna stranka
...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
...

Borislav Novaković

Narodna stranka

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Ksenija Marković

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Nenad Mitrović

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka
...

Sanja Miladinović

Demokratska stranka

Srpska stranka Zavetnici

...

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
...

Sanja Marić

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragan Nikolić

Srpska stranka Zavetnici
...

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Miloš Parandilović

Pokret obnove Kraljevine Srbije

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri
...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri
...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO