Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 49 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Đorđo Đorđić

Stranka slobode i pravde
...

Danijela Grujić

Stranka slobode i pravde
...

Jelena Milošević

Stranka slobode i pravde
...

Ana Oreg

Građanska demokratska partija
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde
...

Slaviša Ristić

Stranka slobode i pravde
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Marinika Tepić

Stranka slobode i pravde
...

Janko Veselinović

Stranka slobode i pravde

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Miloš Parandilović

Novo lice Srbije

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Miloratka Bojović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Marija Vojinović

Pokret obnove Kraljevine Srbije
...

Zoran Stojanović

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti

Narodna stranka

...

Miroslav Aleksić

Narodni pokret Srbije
...

Borislav Novaković

Narodni pokret Srbije
...

Đorđe Stanković

Narodni pokret Srbije

Demokratska stranka - DS

...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Branimir Jovančićević

Demokratska stranka
...

Zoran Lutovac

Demokratska stranka
...

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Sanja Miladinović

Demokratska stranka

Srpska stranka Zavetnici

...

Strahinja Erac

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragana Miljanić

Srpska stranka Zavetnici
...

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Zečević

Srpska stranka Zavetnici
...

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri
...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Borko Puškić

Srpski pokret Dveri
...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

...

Biljana Đorđević

Zeleno-levi front
...

Jelena Jerinić

Zeleno-levi front
...

Robert Kozma

Zeleno-levi front
...

Radomir Lazović

Zeleno-levi front
...

Đorđe Pavićević

Zeleno-levi front