Raspodela glasanja

Za: 153 Protiv: 0 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije

...

Ljiljana Kosorić

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove
...

Aleksandar Čotrić

Srpski pokret obnove
...

Olgica Batić

Demohrišćanska stranka

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
...

Arpad Fremond

Savez vojvođanskih Mađara

Nova Srbija

...

Velimir Stanojević

Nova Srbija

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Jedinstvena Srbija

...

Đorđe Kosanić

Jedinstvena Srbija
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Srđan Kružević

Jedinstvena Srbija
...

Nevena Stojanović

Jedinstvena Srbija
...

Marija Jevđić

Jedinstvena Srbija

Socijaldemokratska partija Srbije

...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Milena Bićanin

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Ivan Bauer

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Branko Đurović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Branka Bošnjak

Socijaldemokratska partija Srbije

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

...

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Grozdana Banac

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Borisav Kovačević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Samostalni poslanici

...

Milan Petrić

Srpska narodna partija

Demokratska stranka

...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka

Socijalistička partija Srbije

...

Đorđe Milićević

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Čabarkapa

Socijalistička partija Srbije
...

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
...

Žarko Obradović

Socijalistička partija Srbije
...

Vanja Vukić

Socijalistička partija Srbije
...

Suzana Spasojević

Socijalistička partija Srbije
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Srđan Dragojević

Socijalistička partija Srbije
...

Siniša Maksimović

Socijalistička partija Srbije
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Nenad Milosavljević

Socijalistička partija Srbije
...

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbije
...

Milisav Petronijević

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
...

Milan Latković

Socijalistička partija Srbije
...

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
...

Ivana Dinić

Socijalistička partija Srbije
...

Gordana Topić

Socijalistička partija Srbije
...

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
...

Branko Ružić

Socijalistička partija Srbije

Srpska napredna stranka

...

Zoran Jozić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
...

Živan Đurišić

Srpska napredna stranka
...

Željko Sušec

Srpska napredna stranka
...

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
...

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka
...

Vučeta Tošković

Srpska napredna stranka
...

Vlado Babić

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Petković

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
...

Vladica Dimitrov

Srpska napredna stranka
...

Vladan Milošević

Srpska napredna stranka
...

Violeta Lutovac Đurđević

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Matić

Srpska napredna stranka
...

Velinka Tošić

Srpska napredna stranka
...

Velibor Stojković

Srpska napredna stranka
...

Svetislav Vukmirica

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Slobodan Gvozdenović

Srpska napredna stranka
...

Saša Maksimović

Srpska napredna stranka
...

Sanja Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Radoslav Jović

Srpska napredna stranka
...

Radmilo Kostić

Srpska napredna stranka
...

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pauljeskić

Srpska napredna stranka
...

Obrad Isailović

Srpska napredna stranka
...

Ninoslav Girić

Srpska napredna stranka
...

Nenad Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Nenad Mitrović

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Tatomir

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Petrović

Srpska napredna stranka
...

Nebojša Berić

Srpska napredna stranka
...

Nadica Nikolić-Tanasijević

Srpska napredna stranka
...

Mujo Muković

Bošnjačka narodna stranka
...

Momir Stojanović

Srpska napredna stranka
...

Mladen Lukić

Srpska napredna stranka
...

Mirko Krlić

Srpska napredna stranka
...

Mirjana Đoković

Srpska napredna stranka
...

Mirjana Andrić

Srpska napredna stranka
...

Milovan Drecun

Srpska napredna stranka
...

Milosav Milojević

Srpska napredna stranka
...

Miloš Tošanić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Cvetanović

Srpska napredna stranka
...

Miljana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Milinko Živković

Srpska napredna stranka
...

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka
...

Mileta Poskurica

Srpska napredna stranka
...

Milena Turk

Srpska napredna stranka
...

Milanka Jevtović Vukojičić

Srpska napredna stranka
...

Milan Stevanović

Srpska napredna stranka
...

Milan Novaković

Srpska napredna stranka
...

Milan Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milan Knežević

Srpska napredna stranka
...

Marijan Rističević

Narodna seljačka stranka
...

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
...

Maja Gojković

Srpska napredna stranka
...

Ljubica Mrdaković Todorović

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Malušić

Srpska napredna stranka
...

Ljiljana Beronja

Srpska napredna stranka
...

Ljibuška Lakatoš

Srpska napredna stranka
...

Krstimir Pantić

Srpska napredna stranka
...

Jovica Jevtić

Srpska napredna stranka
...

Jezdimir Vučetić

Srpska napredna stranka
...

Jelisaveta Pribojac

Srpska napredna stranka
...

Jelena Mijatović

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Obradović

Srpska napredna stranka
...

Ivica Jevtić

Srpska napredna stranka
...

Ivana Stojiljković

Srpska napredna stranka
...

Gorjana Marinković

Pokret socijalista
...

Gordana Zorić

Srpska napredna stranka
...

Goran Vukadinović

Srpska napredna stranka
...

Goran Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Dejan Nektarijević

Srpska napredna stranka
...

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Dragan Paunović

Srpska napredna stranka
...

Dragan Polovina

Srpska napredna stranka
...

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
...

Dragana Barišić

Srpska napredna stranka
...

Dragoljub Zindović

Srpska napredna stranka
...

Dušan Stupar

Srpska napredna stranka
...

Dušica Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Branislav Blažić

Srpska napredna stranka
...

Branimir Rančić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
...

Biljana Savović

Srpska napredna stranka
...

Biljana Pantić Pilja

Srpska napredna stranka
...

Biljana Ilić Stošić

Srpska napredna stranka
...

Ana Filipović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Maletić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Radojević

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Peranović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Martinović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
...

Adriana Anastasov

Srpska napredna stranka